În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice

Timpul pentru prezentarea Necesarului de dispozitive medicale, EXPIRĂ!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate reiterează necesitate prezentării Necesarului de dispozitive medicale pentru anul 2023.

În vederea organizării licitațiilor centralizate la nivel național pentru anul 2023, urmează să fie prezentat necesarul pentru următoarele categorii de bunuri:

  1. Articole parafarmaceutice;
  2. Consumabile medicale;
  3. Consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis;
  4. Instrumentar medical;
  5. Materiale de sutură;
  6. Reagenți imunologici;
  7. Reagenți de laborator – hemostaza clinică etc.
  8. Reagenți de laborator – biochimie;
  9. Consumabile de laborator;
  10. Cristaline și consumabile oftalmologice.

Fiecare categorie are pagina sa în formularul Excel, diferențiate prin culori distinctive, în partea de jos a documentului.

Cantitățile necesare anului de gestiune 2023, trebuie să fie indicate (obligatoriu cu cifre) în coloana destinată.

Menționăm faptul că, fișierele EXCEL și scrisorile de însoțire, completate corespunzător, trebuie să fie prezentate până la data de 17.06.2022, la adresa electronică: necesardispozitive@gmail.com.

Digitalizarea, printre obiectivele prioritare ale Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), cu sprijinul PNUD Moldova și Initiativa Pozitiva au demarat astăzi un proces de elaborare a soluțiilor de digitalizare pentru colectarea necesarului de medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical, cu utilizarea resurselor existente, orientate spre creșterea eficacității și transparenței în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate.

Această necesitate, a fost impusă de faptul că, până în prezent procesul de colectare a necesarului la nivel național, este efectuat preponderent pe hârtie și în mod manual, ceea ce prezintă riscuri și vulnerabilități și presupune implicarea multor resurse umane și materiale/finaciare.

Astfel, va putea fi asigurată o planificare eficientă a achiziționării medicamentelor, dispozitivelor medicale și altor produse de uz medical, ceea ce duce nemijlocit la creșterea calității și siguranței actului medical și a satisfacției pacientului.

Vă vom ține la curent cu mersul activităților în acest sens, iar pentru mai multe detalii, abonați-vă la pagina noastră de facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067410862827

O nouă procedură centralizată de achiziționare a articolelor parafarmaceutice necesare pentru anul 2022

         Centrul pentru achiziție publice centralizate în sănătate (CAPCS) a inițiat suplimentar o procedură centralizată de achiziționare a articolelor parafarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022.

         Și de această dată, situația a fost generată de imposibilitatea livrărilor, urmare a conflictului armat de pe teritoriul Ucrainei.

         CAPCS își exprimă deschiderea și implicarea totală în vederea aprovizionării IMSP cu bunurile necesare.

Rg02-1462 din 24.05.2022

Centrul pentru achiziție publice centralizate în sănătate a inițiat o procedură suplimentară centralizată de achiziție a medicamentelor necesare pentru anul 2022

În contextul imposibilității livrării unor medicamente achiziționate pentru anul 2022, situație generată urmare a conflictuli armat de pe teritoriul Ucrainei, Centrul pentru achiziție publice centralizate în sănătate a inițiat suplimentar o procedură centralizată de achiziționare a medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022.

Mai exact, la data de 31 mai 2022 a fost demarată procedura pentru achiziționarea a 370 denumiri de medicamente, necesare pentru 139 IMSP-uri.

Totodată, menționăm faptul că, sunt în proces de inițiere procedurile centralizate de achiziții a medicamentelor necesare IMSP-urilor pentru anul 2023.

În atenția conducătorilor Instituțiilor medico-sanitare publice

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate vă anunță despre faptul că, în temeiul art. 915 CC al RM, precum și pct. 8.3 lit. a) a contactelor încheiate, a acceptat rezoluțiunea pozițiilor menționate în Anexa nr. 1.

Totodată, CAPCS vă aduce la cunoștință faptul că, conform scrisorilor operatorilor economici, pozițiile menționate în Anexa nr. 2, vor fi livrate în cel mai scurt timp.