Grupul de lucru pentru achiziţionarea dispozitivelor medicale

         

          Grupul de lucru pentru achiziţionarea dispozitivelor medicale, reprezintă o echipă de specialiști din cadrul CAPCS, responsabili de toate deciziile luate cu privire la achiziționarea dispozitivelor medicale, precum și monitorizarea executării contractelor.

          La necesitate, în grupul de lucru sunt cooptați membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi/sau alţi specialişti, reprezentanţi ai ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii la compartimentul de achiziţii.