În atenția conducătorilor Instituțiilor medico-sanitare publice

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate vă anunță despre faptul că, în temeiul art. 915 CC al RM, precum și pct. 8.3 lit. a) a contactelor încheiate, a acceptat rezoluțiunea pozițiilor menționate în Anexa nr. 1.

Totodată, CAPCS vă aduce la cunoștință faptul că, conform scrisorilor operatorilor economici, pozițiile menționate în Anexa nr. 2, vor fi livrate în cel mai scurt timp.

În atenția conducătorilor Instituțiilor medico-sanitare publice

Lista loturilor anulate în cadrul procedurilor de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631874649675 „Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022” și nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1641913557981 „Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)”