Autosanitare noi achiziționate și livrate în țară

Patru autosanitare noi, au fost achiziționate de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, în cadrul a două proceduri de achiziție publică, pentru IMSP Spitalul Raional Sângerei, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi și IMSP Institutul de Cardiologie.

Unităţile de transport sanitar achiziționate și deja livrate, întrunesc cerințele normative pentru vehiculele special – ambulanță tip A2, 4×2, produse în conformitate cu Norma Europeană EN 1789/2007 redacția A2 privind vehiculele medicale și echipamentele lor.

Planificarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică a transportului specializat medical, de rând cu toate celelalte bunuri și servicii necesare sistemului de sănătate din țară, reprezintă elemente esențiale ale misiunii CAPCS.