Director

Gheorghe GORCEAG

Informații personale

Data naşterii: 04 mai 1984
Naționalitatea: moldovean

Contacte: 

          tel.:+37368998430

          e-mail: gheorghe.gorceag@capcs.md

Experienţa profesională

2022 – prezent: Director, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate;

2021 – 2022: Șef interimar, consultant principal Direcția politici în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale, Ministerul Sănătății;

2018 – 2021: Șef Serviciul politici medicamente și dispozitive medicale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

2017 – 2018: Șef interimar, consultant principal Serviciul politici medicamente și dispozitive medicale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

2016 – 2017: Șef adjunct Direcția medicamente și dispozitive medicale, Ministerul Sănătății;

2015 – 2016: Șef Departament tehnologii medicale, IMSP Institutul de Medicină Urgentă;

2013 – 2015: Șef Laborator dispozitive medicale,  ÎCS L.Î. „Veritrans-Plus” S.R.L.;

2010 – 2013: Șef Departament tehnologii medicale, IMSP Institutul de Medicină Urgentă;

2008 – 2010: Șef Serviciul tehnică medicală, IMSP Centrul Național Științifico – Practic de Medicină Urgentă; 

2006 – 2008: Inginer de tehnică medicală, IMSP Centrul Național Științifico – Practic de Medicină Urgentă;

Alte activități profesionale

2020 – prezent: Asistent universitar, Inginerie Clinică și Managementul Tehnologiilor Medicale, Universitatea Tehnică a Moldovei; 

2018 – prezent: Expert, dispozitive medicale, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC);

2013 – prezent: Activitate de voluntariat, instalarea sistemelor de gaze medicale, Stichting Werkgroep Urgenta; 

2008 – 2017: Facilitator, consultant, expert, Managementul dispozitivelor medicale, Proiectele moldo-elvețiene „PERINAT”, „REPEMOL” și moldo-nipon „Îmbunătățirea Managementului Dispozitivelor Medicale”.

Educaţie şi formare 

2018 – prezent: Studii de doctorat, Echipamente şi dispozitive biomedicale, Universitatea Tehnică a Moldovei;

2011 – 2012: Dreptul de activitate în Nano – Bioinginerie, Proiectul PC7 MOLD-ERA, Universitatea Tehnică a Moldovei;

2010 – 2012: Master în Inginerie și activități inginerești, Inginerie Biomedicală, Universitatea Tehnică a Moldovei;

2002 – 2006: Inginer licențiat în Electronică și Comunicații, Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Specializare Profesională

2022: Adeverinţă de membru, Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, Federația Internațională de Inginerie Medicală și Biologică și Alianța Europeană de Inginerie și Știință Medicală și Biologică, Chișinău;

2022: Evaluarea tehnologiilor medicale, Centrul Național de Inginerie Biomedicală, Chișinău;

2022: Anticorupție și Integritate, Centrul Național Anticorupție, Chișinău;

2022: Îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin sporirea nivelului de transparență în sistemul de achiziții publice centralizate a dispozitivelor medicale, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău;

2019: Leadership în Administraţia Publică, Academia de Administrare Publică, Chișinău;

2019: Analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, Cancelaria de Stat, Chișinău;

2019: Evaluarea performanțelor profesionale, Academia de Administrare Publică, Chișinău;

2019: Cadrul legal pentru dispozitive medicale în UE și RM, Proiectul TWINNING “Consolidarea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ca agenţie de reglementare      în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale şi activităţii farmaceutice”, Chişinău;

2018: Raportarea reacţiilor adverse la medicamente şi vigilenţa la dispozitivele medicale. Provocări şi Bune Practici, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Chişinău;

2016: Îmbunătățirea Managementului Dispozitivelor Medicale, Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA), Tokyo; 

2015: Planificarea şi achiziţia dispozitivelor medicale, Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate, Chişinău;

2014: Managementul Tehnologiilor Medicale, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău;

2014: Formare de Formatori în Managementul Tehnologiilor Medicale, Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate, Chișinău;

2014: Cerinţe pentru organisme care certifică produse şi servicii conform SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 şi Cerinţe pentru auditarea sistemelor de management conform SM SR EN ISO 19011:2013, Сentrul Național de Acreditare din Moldova (MOLDAC), Chișinău;

2014: Standard de metrologie pentru etalonare, standard global pentru competenţa tehnică a laboratoarelor de încercări şi etalonări SM SR EN ISO/CEI 17025, ÎCS L.I.„Veritrans-Plus” S.R.L. Laborator de încercări şi etalonări, Chişinău;

2014: Verificarea şi calibrarea echipamentelor, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Facultatea de Bioinginerie Medicală, Iași;

2014: Directiva dispozitive medicale 93/42/EEC, „UCRMETRTESTSTANDART”, Kiev;

2011: Noi tehnologii în diagnosticul medical, Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, Chișinău;

2011: Pregătirea Republicii Moldova pentru Integrarea în Spațiul European de Cercetare și în Comunity R&D Framework Programmes bazate pe excelență științifică, Proiectul FP7 MOLD-ERA, Chișinău;

2009: Legitimație privind regulile de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune, Centrul de Instruire și Producție, Chișinău;

2009: Cofondator, Asociația Obștească „Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova”, Chișinău.