CAPCS dă startul colectării necesarului de dispozitive medicale cu coduri generice

Urmare a definitivării procesului de actualizare a Listei dispozitivelor medicale cu Coduri Generice, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) intenționează să organizeze mai multe licitații centralizate.

Astfel, necesarul de dispozitive medicale, care va fi prezentat de către instituțiile medicale pentru anul 2024, va fi agregat și inclus în cadrul unei proceduri de achiziție publică, iar necesarul pentru anii 2025-2027, va fi inclus în cadrul unui acord-cadru pentru o perioadă de 3 ani.

În acest context, reiterăm despre faptul că, acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziție publică, care:

  • la momentul demarării procedurii de achiziție publică nu necesită alocarea mijloacelor financiare în contul instituției;
  • permite achiziționarea bunurilor repetitive pentru care nu se cunosc cantitățile exacte;
  • permite achiziționarea bunurilor în termene restrânse, prin semnarea contractelor subsecvente, la momentul cunoașterii cantității exacte, în termen de până la 45 zile.

Astfel, toate persoanele responsabile, din cadrul Instituțiilor medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale, trebuie să completeze fișierele electronice, obligatoriu cu cifre pentru fiecare lot în parte, doar în coloana destinată cantităților.

Fișierele completate în format EXCEL și scanate, precum și scrisoarea de însoțire, completată conform modelului (cu semnătura conducătorului și ștampila instituției beneficiare sau semnătura electronică), vor fi expediate până la data de 07.07.2024 către CAPCS, la adresa electronică: necesardispozitive@gmail.com

IMPORTANT:

Conținutul necesarului remis în varianta scanată trebuie să fie identic cu cel remis în format electronic, iar modificarea informației în fișierele electronice (ex: specificațiile tehnice, unitățile de măsură sau excluderea/ștergerea paginilor din fișierul Excel etc.) este strict interzisă!

CAPCS este deschis pentru a oferi suportul metodologic necesar privind orice clarificare și/sau precizare. Vă rugăm să ne contactați la tel.: 022-222-364 sau mob.: 068998428.