INTEGRITATE

Registrul riscurilor


Certificatele obținute în urma absolvirii cursului „Anticorupției și integritate”


Planul de integritate al Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate


Ordin Rg03-53 din 16.08.2021 Cu privire la aprobarea registrelor și regulamentului privind procedurile de examinare și raportarea internă a dezvăluirilor practicilor ilegale


Regulament cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare 


Regulament cu privire la regimul juridic al conflictelor de interese


Regulament cu privire la procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale


Regulament cu privire la procesul de furnizare a informațiilor oficiale


Regulament cu privire la angajarea prin concurs


Registrul de evidență a cadourilor admisibile


Registrul de evidență a cadourilor inadmisibile


Regulament cu privire la regimul juridic al cadourilor


Regulament privind asigurarea integrității instituționale a Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate


Denunț pentru că îmi pasă!