CAPCS A INIȚIAT REPETAT PROCEDURA PRIVIND ACHIZIȚIONAREA TRANSPORTULUI SANITAR

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a demarat (repetat 4) procedura de achiziție privind Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, IMSP SCM ”Gheorghe Paladi” și IMSP SCM ”Arhanghelul Mihail”.

Menționăm că, suplimnetar, în această procedură de achiziție, conform solicitării beneficiarilor finali, sunt acceptate și oferte alternative privind tipul tracțiune a autosanitarelor.

Invităm pentru participarea în cadrul procedurii de achiziție și depunerea ofertelor în conformitate cu prevederile actelor normative.

Detalii despre procedura, accesând link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667579926939?tab=contract-notice

În speranța obținerii unor rezultate fructuoase!