PROIECTE SUPUSE CONSULTĂRILOR PUBLICE

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea parafarmacie și dezinfectanți, necesare tratamentului  holerei în scopul realizării Programului Special “Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2023

27.01.2023


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  Mentenanța Sistemului Informațional Automatizat Asistența Medicală Spitalicească (SIA AMS) pentru anul 2023

CIRCULARĂ

27.01.2023


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  Achiziționarea dispozitivelor medicale (ULTRASONOGRAF pentru investigații generale, cardiovasculare si musculoscheletale cu obținui de plastografie, inclusiv in pediatrie. Performanta Înaltă) conform necesităților Centrul Republican de Reabilitate pentru Copii  pentru anul 2023 (listă suplimentară 2)

23.01.2023


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS  pentru anul 2023 (repetat)

11.01.2023


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziţionarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităţilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023

06.01.2023


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietul de sarcini Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP AMT Botanica  pentru anul 2023

Sinteză

05.01.2023


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietul de sarcini Achiziționarea Transportului sanitar conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui și IMSP Spitalul Raional Sângerei pentru anul 2023

02.12.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini privind Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”pentru anul 2023

01.12.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei pentru anul 2022 (listă suplimentară 25)

28.11.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Florești pentru anul 2022 (listă suplimentară 24)

28.11.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023 (repetat)

18.11.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea dezinfectanților pentru anul 2023

18.11.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea consumabile, implanturi neurochirurgicale și instrumentar medical pentru serviciul Neurochirurgie conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023

17.11.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziţionarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Cilinic Republican Timofei Moșneaga

08.11.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B ) conform necesităților  IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, IMSP SCM ”Gheorghe Paladi” și IMSP SCM ”Arhanghelul Mihail” (repetat 4)

07.11.2022


 Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziția Dispozitivelor medicale (Tomograf Computerizat Ortopedic), conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială (repetat) (listă suplimentară 20)

03.11.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 21)

28.10.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială pentru anul 2022 (repetat) (listă suplimentară 20)

18.10.2022

Sinteză


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  Achiziționarea dezinfectanților pentru anul 2023

23.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea Dispozitivelor medicale, în vederea realizării proiectul  de inovare și transfer tehnologic pentru laboratorul de diagnostic clinic – anul 2022, conform necesităților IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

23.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea transportului sanitar (ambulanțe de tip B 4×4 ) conform necesităților  IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească   și IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Gheorghe Paladi” (repetat 3)

20.09.2022

Sinteză


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea de Reagenți Imunologici – Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

16.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea de Reagenți Bacteriologici conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

16.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  Achiziționarea de Reagenți Chimici conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

16.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

15.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2023    

09.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea centralizată de Consumabile de Laborator Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

07.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea centralizată de Consumabile DM tip deschis Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

07.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023

07.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023

07.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta TREIME, pentru anul 2023

07.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023

07.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023

07.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023

07.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea centralizată de Materiale de Sutură Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

07.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)”

05.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 18)

02.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  Achiziționarea centralizată de Consumabile medicale Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023”

30.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani  pentru anul 2022

25.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare  pentru anul 2022 (lista 16)

25.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2023”

25.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2023”

24.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional de control al cancerului pentru anul 2023”

23.08.2022

Sinteză-12.09.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și  D pentru anul 2023

19.08.2022 – modificat 29.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS  pentru anul 2023

19.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea seturilor de teste FOBT pentru depistarea sângelui ocult în mase fecale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic”

18.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarciniAchiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea Programului Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023”

18.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea Sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză pentru necesitățile Serviciul medical al MAI”

18.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2023

18.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea protezelor vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023”

17.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023”

17.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi  și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2023

16.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023

16.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea de reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023”

16.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023”

15.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP Spitalul Clinic Republican și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023”

15.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2023”

15.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervenționala al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie  pentru anul 2023”

15.08.2022

Sinteză


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea Consumabilelor medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile   intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023”

15.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023

12.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziționarea Serviciilor de colectare, tratare, transportare și eliminare finală a deșeurilor solide și lichide rezultate din activitatea medicală conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023

12.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea Testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023

12.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea Testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere conform necesităților pentru anul 2023”

12.08.202


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziționarea Autosanitarelor specializate pentru activitatea mobilă de recoltare sânge/componente sanguine (tip bus) conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023

11.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023”

11.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarciniAchiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023”

11.08.2022

Sinteză


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2023”

10.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2023

05.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023”  

05.08.2022

Sinteză


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarciniAchiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP Spitalul Clinic Republican și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023”

05.08.2022

Sinteză


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea articolelor angiografice și articolelor angiografice neuroradiologice intervenționale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023”

05.08.2022

Sinteză


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2023”

03.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023”

03.08.2022

Sinteză


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023”

03.08.2022

Sinteză


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „ Achiziționarea consumabile costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023”

02.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13)”

02.08.2022

Sinteză – 15.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea consumabilelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine”

29.07.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023”

25.07.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2023”

25.07.2022

Sinteză


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea dezinfectanților pentru anul 2023”

22.07.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023”

21.07.2022

Sinteză – 27.07.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime”

19.07.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziţionarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităţilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022”

15.07.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarciniAchiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

13.07.2022

Sinteză – 15.08.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la prezentarea necesarului (specificația tehnică) în vederea organizării licitațiilor centralizate la nivel național pentru anul 2023 

07.07.2022

Sinteză 1 27.07.2022

Sinteză 227.07.2022

Sinteză 3 – 27.07.2022

Sinteză 4 – 27.07.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea transport sanitar (ambulanțe de tip B 4×4), conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMSP SCM Gheorghe Paladi (repetat)

06.07.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 11)”

05.07.2022

Sinteză 28.07.2022

Caietul de sarcini modificat


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea dispozitivelor medicale,  conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10)

01.07.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „„Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 8)

23.06.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 9)

23.06.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022”

22.06.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea dispozitivelor medicale ( testelor) pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS  pentru anul 2022 (repetat 4)”

21.06.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Fălești” 

15.06.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarciniAchiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 7)” 

09.06.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarciniAchiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCR” 

03.06.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarciniAchiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022 (repetat)” 

02.06.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea dispozitivelor medicale (Stației de producere a oxigenului medical) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Trautomatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (repetat)”

31.05.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022 (repetat)”

31.05.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarciniAchiziționarea endprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Trautomatologie și Ortopedie pentru anul 2022

31.05.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești”

27.05.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru  anul 2022  (repetat)” 

11.05.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”

Lista de distribuție

10.05.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul  I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022”

Lista de distribuție

10.05.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziția dispozitivelor de protezare pentru urechea medie și de transmitere osoasă conform necesitărilor IMSP Spitalul Clinic Republican  ”Timofei Moșneaga”, pentru anul 2022”

10.05.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziţionarea Implanturilor traumatologice – ortopedice și instrumentelor chirurgicale pentru traumatologie  conform necesităţilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022”

05.05.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2022 (repetat)”

06.04.2022 


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „ Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (REPETAT 3)”

05.04.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea consumabilelor pentru serviciu aritmologie (electrocardiostimulare), conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, pentru anul 2022”

05.04.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat)”

05.04.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 (repetat)”

05.04.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2022 (repetat)”

01.04.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 6)”

01.04.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 5)”

Sinteză

31.03.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și  D pentru anul 2022 (repetat)„

25.03.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Specificații tehnice ale Coduri Generice

25.03.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „ Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)„

Lista de distribuție

17.03.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS  pentru anul 2022 (repetat)„

17.03.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Asistență Urgentă Prespitalicească, pentru anul 2022„

03.03.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Endoproteze individuale oncologice modulare șold și genunchi conform necesităților IMSP”

03.03.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) în contextul situației de urgență pentru anul 2022”

Invitatie de participare

Documentația standard

DUAE

Formulare

Contract model

Rg02-785 din  02.03.2022

Rg02-789 din 02.03.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini  „Achiziționarea transportului sanitar (ambulanțe de tip B 4×4 )conform necesităților  IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească„

Caiet de sarcini limba engleză Version type B 4×4

21.02.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul

Caietului de sarcini „Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere conform necesităților pentru anul 2022 (REPETAT)„

Rg02-177 din 24.01.2022

07.02.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul

Caietului de sarcini „Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022  (repetat)„

Rg02-177 din 24.01.2022

07.02.2022 


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea Testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat)„

Teste prima etapă de triere

02.02.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și  D pentru anul 2022 (repetat)„

Teste etapa a doua de triere 

02.02.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat)„

Sinteză

28.01.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul

Caietului de sarcini „ Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, pentru anul 2022 (listă suplimentară 2)„

Sinteză

24.01.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul

Caietului de sarcini „Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2022 (listă suplimentară 1)„

Specificația tehnică ajustată pentru Lotul 11

24.01.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Spitalul Clinic de  Trautomatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă suplimentară 3)„

Sinteză

24.01.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (REPETAT)„

Sinteză

24.01.2022


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Echipament de Protecție COVID-19 pentru anul 2022”

Rg02-177 din 24.01.2022

24.01.2022 


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Achiziționarea centralizată de instrumentar medical (chirurgical) conform necesităților IMSP, pentru anul 2022„

Rg02-177 din 24.01.2022

24.01.2022 


Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate invită persoanele interesate să se expună cu privire la Proiectul Caietului de sarcini „Teste pentru detectarea SARS-CoV-2 conform necesităților instituțiilor beneficiare, pentru anul 2022„

Sinteză

24.01.2022