În atenția persoanelor interesate!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, întru asigurarea participării pe scară
largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în scopul asigurării concurenței, a
publicat pe pagina web
www.capcs.md la rubrica TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/
proiectele caietelor de sarcini întru realizarea Programelor speciale pentru anul 2023, după cum
urmează:
– Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul
de Cardiologie, pentru anul 2023;
– Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie
(cardiochirurgie) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabile costisitoare pentru cabinetul de cardiologie
intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru
anul 2023;
– Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu
tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023;

– Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de
Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2023;
– Achiziționarea articolelor angiografice și articolelor angiografice neuroradiologice
intervenționale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia
endovasculară conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime pentru anul
2023;

– Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform
necesităților și IMSP Spitalul Clinic Republican, IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP
Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023;
– Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia
fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023;
– Achiziționarea Consumabilelor medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și
morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul
Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023;
– Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie
Intervenționala al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie conform
necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru
electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023.

Rg02-2558 din 17.08.2022

În atenția persoanelor interesate!

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare CAPCS), întru asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în
scopul asigurării concurenței, a publicat pe pagina web www.capcs.md, la rubrica TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/, specificațiile tehnice pentru dispozitivele
medicale pentru realizarea Programelor Naționale pentru anul 2023 din mijloacele financiare ale bugetului de stat, după cum urmează:
1. Programul Național Protezarea auditivă;
2. Programul Național Prevenire și control al diabetului zaharat;
3. Programul Național de control al tuberculozei;
4. Programul Național ”Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine”.

Rg02-2395 din ”16 ” august 2022

Educație pentru integritate

Angajații Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) au susținut cu succes testul de integritate și au obținut certificate în acest sens, urmare absolvirii, în luna martie, a cursului „Anticorupție și integritate”, organizat de către Centrul Național Anticorupție.

Totodată, rezultatele obținute demonstrează angajamentul CAPCS în vederea prevenirii manifestărilor de corupție și promovării unei culturi instituționale integre și solide, formând un comportament corect în toate activitățile desfășurate.

Procesul de creștere și întărire a integrității CAPCS continuă.

Transparența – condiție pentru creșterea eficienței și consolidării integrității procedurilor de achiziții publice

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) reiterează despre implementarea mecanismul de asigurare a transparenței prin publicarea  proiectelor  caietelor de sarcini, înainte de inițierea procedurilor de achiziții publice în sistemul electronic SIA RSAP (MTender).

Astfel, CAPCS invită persoanele interesate să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor, pe pagina web a instituției: www.capcs.md, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Toate obiecțiile, propunerile/recomandările recepționate, vor fi înregistrate, incluse într-o sinteză, iar ulterior în dosarul de achiziție.

Sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice, reprezintă o prioritate pentru CAPCS.

Noi instruiri privind Evaluarea tehnologiilor medicale

Astăzi 16 iunie 2022, angajații Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) au participat la un nou webinar, organizat de  Centrul Național de Inginerie Biomedicala a Moldovei în colaborare cu Societatea de Inginerie Biomedicala a Moldovei și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași cu tematica: EVALUAREA TEHNOLOGIILOR MEDICALE.

În context, Gheorghe Gorceag, directorul CAPCS a reconfirmat deschiderea spre activitățile de instruire, în vederea bunei funcționări a instituției în corespundere cu cele mai bune practici internaționale.

Seminarul online a fost desfășurat cu scopul de a identifica metodele și etapele specifice de evaluare a tehnologiei medicale în conformitate cu necesitățile sistemului de sănătate.

Sesiunea de informare a adus răspunsuri pentru următoarele întrebări:

-cum se evită achiziţionarea de echipamente neadecvate sau depăşite moral?

-cum se poate depista echipamentul ţintă optim?

-există situaţii când este imposibil de a se respecta standardele şi/sau procedurile?

-este pregătit suficient personalul utilizator pentru a exploata optim echipamentul?

-cum se poate evita, prin argumente convingătoare, conflictele dintre departamentele clinice prilejuite de o anumită alegere?

-care este gradul de utilizare al echipamentului?

-etc.

Totodată, a scos în evidență metodele specifice de evaluare a tehnologiilor medicale:

-metode aplicabile în cazul alegerii variantei optime de achiziţie;

-metode privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea unor echipamente medicale;

-metoda de evaluare a tehnologiei medicale pe parcursul duratei normate de viaţă;

-prioritatea de înlocuire a echipamentului medical spre sfârşitul duratei normate de viaţă;

-evaluarea calitativă periodică a echipamentelor medicale;

-evaluarea produselor software (funcţionalitatea, uşurinţa în utilizare, eficienţă, portabilitatea, mentenabilitatea).

Astfel de instruiri sunt planificate și vor mai fi organizate periodic.

Achiziționarea în mod transparent a dispozitivelor medicale

Centrul pentru achiziție publice centralizate în sănătate (CAPCS) a demarat două proceduri  de achiziții centralizate a dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anul curent.

Procedurile vin să asigure IMSP cu dispozitive de Laborator, Imagistică, Endoscopie, Bloc Operator, Reanimare și Diagnostic.

În vederea sporirii eficienței achizițiilor publice și minimalizării numărului de contestări, CAPCS a publicat pe site-ul său, la rubrica TRANSPARENȚĂ, specificațiile tehnice cu Coduri Generice.

Astfel, persoanele interesate au putut să-și exprime obiecțiile și propunerile/recomandările, inclusiv anonim, pentru fiecare dispozitiv medical în parte.

Reiterăm faptul că, CAPCS depune toate eforturile în vederea asigurării sistemului medical cu dispozitive medicale calitative, sigure și eficiente.

În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice

Timpul pentru prezentarea Necesarului de dispozitive medicale, EXPIRĂ!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate reiterează necesitate prezentării Necesarului de dispozitive medicale pentru anul 2023.

În vederea organizării licitațiilor centralizate la nivel național pentru anul 2023, urmează să fie prezentat necesarul pentru următoarele categorii de bunuri:

  1. Articole parafarmaceutice;
  2. Consumabile medicale;
  3. Consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis;
  4. Instrumentar medical;
  5. Materiale de sutură;
  6. Reagenți imunologici;
  7. Reagenți de laborator – hemostaza clinică etc.
  8. Reagenți de laborator – biochimie;
  9. Consumabile de laborator;
  10. Cristaline și consumabile oftalmologice.

Fiecare categorie are pagina sa în formularul Excel, diferențiate prin culori distinctive, în partea de jos a documentului.

Cantitățile necesare anului de gestiune 2023, trebuie să fie indicate (obligatoriu cu cifre) în coloana destinată.

Menționăm faptul că, fișierele EXCEL și scrisorile de însoțire, completate corespunzător, trebuie să fie prezentate până la data de 17.06.2022, la adresa electronică: necesardispozitive@gmail.com.