CAPCS A INIȚIAT REPETAT PROCEDURA PRIVIND ACHIZIȚIONAREA TRANSPORTULUI SANITAR

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a demarat (repetat 4) procedura de achiziție privind Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, IMSP SCM ”Gheorghe Paladi” și IMSP SCM ”Arhanghelul Mihail”.

Menționăm că, suplimnetar, în această procedură de achiziție, conform solicitării beneficiarilor finali, sunt acceptate și oferte alternative privind tipul tracțiune a autosanitarelor.

Invităm pentru participarea în cadrul procedurii de achiziție și depunerea ofertelor în conformitate cu prevederile actelor normative.

Detalii despre procedura, accesând link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667579926939?tab=contract-notice

În speranța obținerii unor rezultate fructuoase!

Achiziționat și livrat! Dozele de vaccinul antigripal, pentru sezonul 2022/2023, au fost livrate în țară!

Achiziționat și livrat!

Dozele de vaccinul antigripal, pentru sezonul 2022/2023, au fost livrate în țară!

Anul acesta se înregistrează o dinamică pozitivă la capitolul aprovizionării cu vaccin antigripal.
Mai exact, 188 000 doze de vaccin, componența cărora corespunde celei recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru emisfera de nord, sezonul 2022-2023, au ajuns la destinatar.
Amintim că, la solicitarea Ministerului Sănătății, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, la data de 01 aprilie 2022, a demarat procedura de achiziționare a vaccinului antigripal tetravalent pentru sezonul gripal 2022/2023, din sursele CNAM.
În urma desfășurării procedurii de achiziție, a fost semnat contractul pentru 188 000 doze de Vaccin antigripal tetravalent în seringă pre-umplută, monodoză 0,5 ml, cu tulpinile recomandate de OMS pentru sezonul gripal 2022/2023, emisfera de nord, un produs autorizat, conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova, la un preț mai mic cu 10,49% comparativ cu anul precedent.
CAPCS, în vederea realizării misiunii sale, manifestă constant deschiderea și accesibilitatea spre îmbunătățirea activității sale, în conformitate cu cerinţele sistemului de sănătate.

În atenția persoanelor interesate!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, întru
asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în
scopul asigurării concurenței, a publicat pe pagina web
www.capcs.md la rubrica
TRANSPARENȚĂ
https://capcs.md/transparenta/ proiectele caietelor de sarcini întru realizarea
Programelor Naționale pentru anul 2023 din mijloacele financiare ale bugetului de stat, după cum
urmează:
– Achiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea
Programului Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023”
– Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru
realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023”
– Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului
Național de Transplant 2023”
– Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de
combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2023”
Astfel, intervenim respectuos cu rugămintea de a remite obiecțiile și
propunerile/recomandările pentru fiecare specificație tehnică în parte, inclusiv anonim, pe adresa
electronică
transparenta.capcs@gmail.com

Rg02-2588 din 19.08.2022

În atenția persoanelor interesate!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, întru asigurarea participării pe scară
largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în scopul asigurării concurenței, a
publicat pe pagina web
www.capcs.md la rubrica TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/
proiectele caietelor de sarcini întru realizarea Programelor speciale pentru anul 2023, după cum
urmează:
– Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul
de Cardiologie, pentru anul 2023;
– Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie
(cardiochirurgie) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabile costisitoare pentru cabinetul de cardiologie
intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru
anul 2023;
– Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu
tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023;

– Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de
Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2023;
– Achiziționarea articolelor angiografice și articolelor angiografice neuroradiologice
intervenționale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia
endovasculară conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime pentru anul
2023;

– Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform
necesităților și IMSP Spitalul Clinic Republican, IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP
Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023;
– Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia
fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023;
– Achiziționarea Consumabilelor medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și
morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul
Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023;
– Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie
Intervenționala al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie conform
necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru
electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023.

Rg02-2558 din 17.08.2022

În atenția persoanelor interesate!

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare CAPCS), întru asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în
scopul asigurării concurenței, a publicat pe pagina web www.capcs.md, la rubrica TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/, specificațiile tehnice pentru dispozitivele
medicale pentru realizarea Programelor Naționale pentru anul 2023 din mijloacele financiare ale bugetului de stat, după cum urmează:
1. Programul Național Protezarea auditivă;
2. Programul Național Prevenire și control al diabetului zaharat;
3. Programul Național de control al tuberculozei;
4. Programul Național ”Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine”.

Rg02-2395 din ”16 ” august 2022

Educație pentru integritate

Angajații Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) au susținut cu succes testul de integritate și au obținut certificate în acest sens, urmare absolvirii, în luna martie, a cursului „Anticorupție și integritate”, organizat de către Centrul Național Anticorupție.

Totodată, rezultatele obținute demonstrează angajamentul CAPCS în vederea prevenirii manifestărilor de corupție și promovării unei culturi instituționale integre și solide, formând un comportament corect în toate activitățile desfășurate.

Procesul de creștere și întărire a integrității CAPCS continuă.

Transparența – condiție pentru creșterea eficienței și consolidării integrității procedurilor de achiziții publice

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) reiterează despre implementarea mecanismul de asigurare a transparenței prin publicarea  proiectelor  caietelor de sarcini, înainte de inițierea procedurilor de achiziții publice în sistemul electronic SIA RSAP (MTender).

Astfel, CAPCS invită persoanele interesate să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor, pe pagina web a instituției: www.capcs.md, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Toate obiecțiile, propunerile/recomandările recepționate, vor fi înregistrate, incluse într-o sinteză, iar ulterior în dosarul de achiziție.

Sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice, reprezintă o prioritate pentru CAPCS.