Grupuri de lucru

          În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) al Legii nr.131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice, pct. 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate aprobat prin HG nr. 1128 din 10.10.2016, în cadrul CAPCS au fost create două grupuri de lucru: pentru achiziţii publice de medicamente și dispozitive medicale.