Acordul-Cadru prinde teren în activitatea CAPCS

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) a mai încheiat un Acord-cadru.

De data aceasta, procedura specială a fost aplicată în vederea Achiziționării dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2025-2027.

În cadrul procedurii de achiziție au fost depuse patru oferte, iar Acordul-cadru a fost semnat pentru o perioadă de trei ani, cu trei operatori economici, ofertele cărora corespund prevederilor din documentația de atribuire.

Menționăm faptul că, înainte de a iniția procedura respectivă, CAPCS a publicat pe pagina oficială web a instituției, la rubrica: Transparență, anunțul privind consultarea pieței, în vederea sporirii eficienței achizițiilor publice și minimalizării numărului de contestări.

Reiterăm faptul că, CAPCS și-a propus în anul curent, să încheie Acorduri-cadru pentru mai multe bunuri achiziționate în mod repetitiv, pentru realizarea Programelor Naționale, Speciale, tratamentul bolilor rare, inclusiv dispozitive medicale (Coduri generice), dar și alte bunuri.