!!! În atenția celor interesați

Din cauza lucrărilor de mentenanță efectuate la data de  07.12.2022 de către administratorii sistemului electronic Mtender Statutul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1667579926939 privind Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B ) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, IMSP SCM ”Gheorghe Paladi” și IMSP SCM ”Arhanghelul Mihail” (repetat 4) a trecut în PROPUNEREA OFERTELOR!

Astfel, operatorii economici interesați pot încărca ofertele pentru procedura în cauză pînă la data de 13.12.2022 orele 14:00

(link-ul procedurii https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1667579926939?tab=contract-notice )