Licitații medicamente

În atenția conducătorilor IMSP-urilor,

În scopul eficientizării procesului de achiziționare a medicamentelor și dispozitivelor medicale,help me with english homework  Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a emis o Circulară prin care se solicită completarea Cartelei-tip și prezentarea acesteia până la data de 21.10.2016.

Prin prezenta,expository essays topics grupul de lucru pentru achiziționarea de medicamente în cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Vă informează despre extinderea termenului de depunere a ofertelor în cadrul licitației publice nr.16/02058 pentru achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2017 din 17.10.16 pentru data de 24.10.16 (BAP nr.78/18 din 11.10.16).

Totodată, Vă comunicăm că la data de 11.10.16 a intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 10.10.16 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate. Astfel, conform pct. 6 a hotărîrii vizate: “procedurile de achiziții de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale inițiate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale pînă la data intrării în vogoare a prezentei hotărîri, indiferent de etapa la care se află, se transmit Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, pentru a fi finalizate în conformitate cu actele normative și legislative în vigoare”.