CAPCS exprimă sincere aprecieri și mulțumiri pentru Organizația Mondială a Sănătății și USAID

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate exprimă sincere aprecieri și mulțumiri pentru Organizația Mondială a Sănătății și USAID pentru achiziționarea și distribuirea echipamentelor IT.

Suportul a fost acordat cu scopul de a fortifica capacitățile Centrului și a îmbunătăți procesul de achiziție a vaccinurilor și consumabilelor împotriva COVID-19, inclusiv livrarea acestora în timp util către sistemul de sănătate.

Totodată, echipamentele IT vor servi ca instrumente de înaltă performanță pentru achiziționarea medicamentelor și a consumabilelor medicale pentru îndeplinirea planului de răspuns la COVID-19 și alte urgențe de sănătate publică.

Acest sprijin permite fortificarea performanței CAPCS, ca răspuns la situația de pandemie, starea de urgență și activitățile de rutină.

Menționăm faptul că, ajutorul face parte dintr-o serie de misiuni tehnice ale OMS, cu susținerea Ministerului Sănătății.

Evaluarea integrității instituționale în cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de suspectare de corupţie, precum și creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale constituie un deziderat pentru CAPCS.

De precizat faptul că, modificările operate recent la Hotărârea Guvernului nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru Achiziții Publice centralizate în Sănătate, vor contribui la excluderea mai multor factori de risc.

Totodată, în acest sens, astăzi, 03.03.2022, angajații Centrului au beneficiat de un curs amplu de instruire în domeniul „Integrității și anticorupției”, organizat de către Centrul Național Anticorupție.

Pe agenda cursului de instruire, a fost abordat, inclusiv, Raportul privind rezultatele evaluării integrității instituționale; fiind accentuate măsurile întreprinse de către CAPCS și cele care se impun în vederea realizării conforme și în termene proxime a Planului de integritate.

Menționăm faptul că, CAPCS își exprimă deschiderea spre diminuarea factorilor de risc externi și instituționali, în vederea asigurării unui nivel înalt de organizare și funcționare și sporirii eficienței și calității în activitatea sa.

„Integritatea este lumina care străluceşte dintr-o conştiinţă disciplinată” James E. Faust

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, de comun cu Centrul Național de Inginerie Biomedicală a Universității Tehnice a Moldovei, au organizat cursuri de instruire a persoanelor responsabile pentru achiziția medicamentelor și dispozitivelor medicale din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice

În perioada 01.03.2022 – 02.03.2022, în premieră, au fost organizate cursuri de instruire (on-line) pentru 432 de persoane (farmaciști și bioingineri/ingineri),

Obiectivele de bază ale instruirii fiind:

–         sporirea eficienței achizițiilor publice în sănătate sub asigurarea corectitudinii efectuării acestora;

–         minimizarea numărului de contestări;

–         diminuarea cheltuielilor și asigurarea unei bune funcționări a instituțiilor medico-sanitare publice;

Menționăm că, în cadrul instruirii, pe lângă experiența internațională a experților OMS, care au împărtășit cele mai bune practici internaționale în domeniul vizat, de asemenea, specialiști din cadrul Centrului, au relatat despre provocările, dificultățile și oportunitățile la toate etapele procedurilor centralizate de achiziții publice, inclusiv:

– Particularități de cuantificare a necesarului de medicamente la nivel național;

–  Elaborarea caietului de sarcini;

– Aspecte legislative. Etape și termene necesare pentru desfășurarea procedurilor centralizate de achiziții publice;

–  Contestații;

–  Contractarea;

– Monitorizarea executării contractelor de achiziții publice.

Atelierul de lucru a fost organizat cu suportul Ministerului Sănătății și al Organizației Mondiale a Sănătății, pentru ce aducem sincere mulțumiri.