FORMULAR CONSUMABILE MEDICALE, CONSUMABILE DE LABORATOR ȘI DEZINFECTANȚI

În atenția conducătorilor Instituțiilor medico-sanitare publice

CIRCULARĂ, privind prezentarea necesarului în vederea organizării licitațiilor centralizate la nivel național pentru anul 2023

Model-Scrisoare de însoțire

Lista cu bunuri


CIRCULARĂ cu privire la necesarul de consumabile medicaleconsumabile de laborator și dezinfectanți pentru anul 2020. 

Ordinul CAPCS nr. Rg03-40 din 24.06.2019

Cu privire la aprobarea Listei de consumabile medicale, consumabile de laborator și dezinfectanți ce urmează a fi achiziționate centralizat pentru anul 2020

Scrisoare model 

Formular consumabile medicaleconsumabile de laborator și dezinfectanți pentru anul 2020


Scrisoarea CAPCS nr. Rg02-2845 din 01.08.2018

Scrisoare de însoțire – MODEL

Scrisoare de solicitare a necesarului de Consumabile, Dezinfectanți și Reactivi, necesare pentru anul 2019

Formular necesarul de Dispozitive Medicale 2019