În atenția persoanelor interesate!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, întru
asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în
scopul asigurării concurenței, a publicat pe pagina web
www.capcs.md la rubrica
TRANSPARENȚĂ
https://capcs.md/transparenta/ proiectele caietelor de sarcini întru realizarea
Programelor Naționale pentru anul 2023 din mijloacele financiare ale bugetului de stat, după cum
urmează:
– Achiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea
Programului Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023”
– Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru
realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023”
– Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului
Național de Transplant 2023”
– Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de
combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2023”
Astfel, intervenim respectuos cu rugămintea de a remite obiecțiile și
propunerile/recomandările pentru fiecare specificație tehnică în parte, inclusiv anonim, pe adresa
electronică
transparenta.capcs@gmail.com

Rg02-2588 din 19.08.2022

În atenția persoanelor interesate!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, întru asigurarea participării pe scară
largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în scopul asigurării concurenței, a
publicat pe pagina web
www.capcs.md la rubrica TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/
proiectele caietelor de sarcini întru realizarea Programelor speciale pentru anul 2023, după cum
urmează:
– Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul
de Cardiologie, pentru anul 2023;
– Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie
(cardiochirurgie) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabile costisitoare pentru cabinetul de cardiologie
intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru
anul 2023;
– Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu
tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023;

– Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de
Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2023;
– Achiziționarea articolelor angiografice și articolelor angiografice neuroradiologice
intervenționale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia
endovasculară conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime pentru anul
2023;

– Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform
necesităților și IMSP Spitalul Clinic Republican, IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP
Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023;
– Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia
fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023;
– Achiziționarea Consumabilelor medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și
morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul
Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023;
– Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie
Intervenționala al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie conform
necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru
electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023.

Rg02-2558 din 17.08.2022

În atenția persoanelor interesate!

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare CAPCS), întru asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în
scopul asigurării concurenței, a publicat pe pagina web www.capcs.md, la rubrica TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/, specificațiile tehnice pentru dispozitivele
medicale pentru realizarea Programelor Naționale pentru anul 2023 din mijloacele financiare ale bugetului de stat, după cum urmează:
1. Programul Național Protezarea auditivă;
2. Programul Național Prevenire și control al diabetului zaharat;
3. Programul Național de control al tuberculozei;
4. Programul Național ”Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine”.

Rg02-2395 din ”16 ” august 2022