Comunicat de presă cu referire la procedura de achiziție a analogilor de insulină și a preparatului Desmopressinum în scopul realizării Programului Național de profilaxie și combaterea diabetului zaharat și diabetului insipid pentru anul 2019

Comunicat de presă

           Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a desfășurat procedura de achiziție publică privind ”Achiziționarea analogilor de insulină și a preparatului Desmopressinum în scopul realizării Programului Național de profilaxie și combaterea diabetului zaharat și diabetului insipid pentru anul 2019” în baza Hotărârii Guvernului nr. 1128 din 2016 și a solicitării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) din data de 24.08.2018.

           Prin scrisoarea sa, MSMPS a indicat lista medicamentelor care urmau a fi achiziționate, inclusiv DCI – Insulinum glarginum cu DOZA – 100 UI/ml 3 ml și FORMA FARMACEUTICĂ – soluție injectabilă în stilou injector preumplut, și suma estimativă care constituie 22 016 128,00 lei.

           Precizăm faptul că, la data de 16.11.2018 în baza scrisorii MSMPS  nr. 17/3185 din 15.11.2018, a fost majorată cantitatea analogilor de insulină (inclusiv Insulinum glarginum) și a fost completată lista de achiziții cu  testele pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge. Totodată, a fost ajustat bugetul alocat, și anume: de la 22 016 128,00 lei la 124 254 934,00 lei.

           La data de 28.09.2018, CAPCS a demarat licitația publică nr. 18/03958, la care au fost acceptate doar medicamente autorizate în RM – înregistrate în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova.

           La data inițierii procedurii de achiziție, în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova, cu DCI – Insulinum glarginum cu DOZA – 100 UI/ml 3 ml și FORMA FARMACEUTICĂ – soluție injectabilă în stilou injector preumplut, era înregistrat doar un singur medicament ce nu asigura concurența în domeniul achizițiilor publice și utilizarea eficientă a banilor publici conform art. 6 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

           Astfel, CAPCS a constatat că în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova, pentru DCI Insulinum glarginum, pe lângă FORMA FARMACEUTICĂ – soluție injectabilă în stilou injector preumplut este înregistrată și FORMA FARMACEUTICĂ – Soluție injectabilă în cartuș, diferența constă doar în ambalajul primar – stilou injector preumplut și cartuș.

           La data de 29.10.2018, în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova, erau înregistrate medicamentele Lantus și Strim,  respectiv erau considerate bioechivalente și similare, iar efectele lor, referitoare la eficacitate și siguranță – aceleași.

           În această ordine de idei, au fost operate modificări referitor la FORMA FARMACEUTICĂ, fiind acceptate – cartuș/stilou injector preumplut ce au permis participarea în cadrul licitației publice nr. 18/03958 a următoarelor medicamente autorizate în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova, după cum urmează:

  • Lantus® SoloStar®, solutie injectabila în stilou injector preumplut, prod.: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germania
  • Lantus® 100 U/ml, soluție injectabilă în cartuș, prod.: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germania
  • Strim, soluție injectabilă, prod.: Farmak SAP, Ucraina.

           Până la termenul limită de depunere a ofertelor  (30.11.2018 ora 14:00), pentru poziția Insulinum glarginum cu DOZA – 100 UI/ml 3 ml au fost prezentate 4 oferte după cum urmează:

comunicat 

           Evaluarea a avut loc per poziție, conform criteriului – la cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor și a fost desemnată câștigătoare oferta operatorului economic FPC Esculap-Farm SRL care a ofertat un produs autorizat conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova și la un preț mai mic cu 39,10% comparativ cu prețul contractat pentru anul precedent pentru poziția Insulinum glarginum.

           Totodată, precizăm că pe tot parcursul procedurii de achiziție (în perioada depunerii ofertelor 28.09.2018-30.11.2018, perioada evaluării ofertelor și semnării contractelor de achiziții publice 30.11.2018-30.01.2018 – adică efectiv 4 luni) nu a fost depusă nicio contestație. Aceasta fiind desfășurată în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare, fiind verificată și aprobată de către Instituțiile abilitate în domeniu.

           Nota Bene:

           Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate este o autoritate centrală pentru achiziții, subordonată Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care planifică și desfășoară procedurile de achiziții publice în domeniul de sănătate la inițiativa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) sau a instituțiilor medico – sanitare publice.

           Pentru cei care doresc să se informeze din prima sursă, recomandăm să acceseze site-ul instituției https://capcs.md