Secţia Administrativ – Juridică și Monitorizare

            

          Veronica ȘOBEA                      Radu POTÎNGA                      Xenia DRAGANCEA                   Valencea TOMA

              Farmacist                                      Operator                                    Specialist                                   Secretar

Scopul Secţiei Administrativ – Juridică și Monitorizare constă în supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale pentru necesităţile sistemului de sănătate, din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacelor financiare ale instituţiilor publice, mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, asigurând servicii de înaltă calitate în domeniul dat.

 Întru realizarea acestui scop, angajaţii Secţiei:

a) Supraveghează și evaluează cantitativ nivelul de executare a contratelor de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical și dispozitive medicale procurate din contul banilor publici;

b) Recepţionează de la instituțiile medico-sanitare publice și de la operatorii economici informația despre mișcarea medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitive medicale, care au fost contractate;

c) Analizează datele, generează rapoarte lunare, trimestriale și anuale și le transmite Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, la solicitare;

d) Asigură protecţia datelor cu caracter personal și a celor care cad sub incidenţa legislației din domeniul secretului commercial.