Educație pentru integritate

Angajații Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) au susținut cu succes testul de integritate și au obținut certificate în acest sens, urmare absolvirii, în luna martie, a cursului „Anticorupție și integritate”, organizat de către Centrul Național Anticorupție.

Totodată, rezultatele obținute demonstrează angajamentul CAPCS în vederea prevenirii manifestărilor de corupție și promovării unei culturi instituționale integre și solide, formând un comportament corect în toate activitățile desfășurate.

Procesul de creștere și întărire a integrității CAPCS continuă.

Transparența – condiție pentru creșterea eficienței și consolidării integrității procedurilor de achiziții publice

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) reiterează despre implementarea mecanismul de asigurare a transparenței prin publicarea  proiectelor  caietelor de sarcini, înainte de inițierea procedurilor de achiziții publice în sistemul electronic SIA RSAP (MTender).

Astfel, CAPCS invită persoanele interesate să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor, pe pagina web a instituției: www.capcs.md, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Toate obiecțiile, propunerile/recomandările recepționate, vor fi înregistrate, incluse într-o sinteză, iar ulterior în dosarul de achiziție.

Sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice, reprezintă o prioritate pentru CAPCS.

Noi instruiri privind Evaluarea tehnologiilor medicale

Astăzi 16 iunie 2022, angajații Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) au participat la un nou webinar, organizat de  Centrul Național de Inginerie Biomedicala a Moldovei în colaborare cu Societatea de Inginerie Biomedicala a Moldovei și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași cu tematica: EVALUAREA TEHNOLOGIILOR MEDICALE.

În context, Gheorghe Gorceag, directorul CAPCS a reconfirmat deschiderea spre activitățile de instruire, în vederea bunei funcționări a instituției în corespundere cu cele mai bune practici internaționale.

Seminarul online a fost desfășurat cu scopul de a identifica metodele și etapele specifice de evaluare a tehnologiei medicale în conformitate cu necesitățile sistemului de sănătate.

Sesiunea de informare a adus răspunsuri pentru următoarele întrebări:

-cum se evită achiziţionarea de echipamente neadecvate sau depăşite moral?

-cum se poate depista echipamentul ţintă optim?

-există situaţii când este imposibil de a se respecta standardele şi/sau procedurile?

-este pregătit suficient personalul utilizator pentru a exploata optim echipamentul?

-cum se poate evita, prin argumente convingătoare, conflictele dintre departamentele clinice prilejuite de o anumită alegere?

-care este gradul de utilizare al echipamentului?

-etc.

Totodată, a scos în evidență metodele specifice de evaluare a tehnologiilor medicale:

-metode aplicabile în cazul alegerii variantei optime de achiziţie;

-metode privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea unor echipamente medicale;

-metoda de evaluare a tehnologiei medicale pe parcursul duratei normate de viaţă;

-prioritatea de înlocuire a echipamentului medical spre sfârşitul duratei normate de viaţă;

-evaluarea calitativă periodică a echipamentelor medicale;

-evaluarea produselor software (funcţionalitatea, uşurinţa în utilizare, eficienţă, portabilitatea, mentenabilitatea).

Astfel de instruiri sunt planificate și vor mai fi organizate periodic.

Achiziționarea în mod transparent a dispozitivelor medicale

Centrul pentru achiziție publice centralizate în sănătate (CAPCS) a demarat două proceduri  de achiziții centralizate a dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anul curent.

Procedurile vin să asigure IMSP cu dispozitive de Laborator, Imagistică, Endoscopie, Bloc Operator, Reanimare și Diagnostic.

În vederea sporirii eficienței achizițiilor publice și minimalizării numărului de contestări, CAPCS a publicat pe site-ul său, la rubrica TRANSPARENȚĂ, specificațiile tehnice cu Coduri Generice.

Astfel, persoanele interesate au putut să-și exprime obiecțiile și propunerile/recomandările, inclusiv anonim, pentru fiecare dispozitiv medical în parte.

Reiterăm faptul că, CAPCS depune toate eforturile în vederea asigurării sistemului medical cu dispozitive medicale calitative, sigure și eficiente.

În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice

Timpul pentru prezentarea Necesarului de dispozitive medicale, EXPIRĂ!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate reiterează necesitate prezentării Necesarului de dispozitive medicale pentru anul 2023.

În vederea organizării licitațiilor centralizate la nivel național pentru anul 2023, urmează să fie prezentat necesarul pentru următoarele categorii de bunuri:

  1. Articole parafarmaceutice;
  2. Consumabile medicale;
  3. Consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis;
  4. Instrumentar medical;
  5. Materiale de sutură;
  6. Reagenți imunologici;
  7. Reagenți de laborator – hemostaza clinică etc.
  8. Reagenți de laborator – biochimie;
  9. Consumabile de laborator;
  10. Cristaline și consumabile oftalmologice.

Fiecare categorie are pagina sa în formularul Excel, diferențiate prin culori distinctive, în partea de jos a documentului.

Cantitățile necesare anului de gestiune 2023, trebuie să fie indicate (obligatoriu cu cifre) în coloana destinată.

Menționăm faptul că, fișierele EXCEL și scrisorile de însoțire, completate corespunzător, trebuie să fie prezentate până la data de 17.06.2022, la adresa electronică: necesardispozitive@gmail.com.

Digitalizarea, printre obiectivele prioritare ale Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), cu sprijinul PNUD Moldova și Initiativa Pozitiva au demarat astăzi un proces de elaborare a soluțiilor de digitalizare pentru colectarea necesarului de medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical, cu utilizarea resurselor existente, orientate spre creșterea eficacității și transparenței în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate.

Această necesitate, a fost impusă de faptul că, până în prezent procesul de colectare a necesarului la nivel național, este efectuat preponderent pe hârtie și în mod manual, ceea ce prezintă riscuri și vulnerabilități și presupune implicarea multor resurse umane și materiale/finaciare.

Astfel, va putea fi asigurată o planificare eficientă a achiziționării medicamentelor, dispozitivelor medicale și altor produse de uz medical, ceea ce duce nemijlocit la creșterea calității și siguranței actului medical și a satisfacției pacientului.

Vă vom ține la curent cu mersul activităților în acest sens, iar pentru mai multe detalii, abonați-vă la pagina noastră de facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067410862827

O nouă procedură centralizată de achiziționare a articolelor parafarmaceutice necesare pentru anul 2022

         Centrul pentru achiziție publice centralizate în sănătate (CAPCS) a inițiat suplimentar o procedură centralizată de achiziționare a articolelor parafarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022.

         Și de această dată, situația a fost generată de imposibilitatea livrărilor, urmare a conflictului armat de pe teritoriul Ucrainei.

         CAPCS își exprimă deschiderea și implicarea totală în vederea aprovizionării IMSP cu bunurile necesare.

Rg02-1462 din 24.05.2022

Centrul pentru achiziție publice centralizate în sănătate a inițiat o procedură suplimentară centralizată de achiziție a medicamentelor necesare pentru anul 2022

În contextul imposibilității livrării unor medicamente achiziționate pentru anul 2022, situație generată urmare a conflictuli armat de pe teritoriul Ucrainei, Centrul pentru achiziție publice centralizate în sănătate a inițiat suplimentar o procedură centralizată de achiziționare a medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022.

Mai exact, la data de 31 mai 2022 a fost demarată procedura pentru achiziționarea a 370 denumiri de medicamente, necesare pentru 139 IMSP-uri.

Totodată, menționăm faptul că, sunt în proces de inițiere procedurile centralizate de achiziții a medicamentelor necesare IMSP-urilor pentru anul 2023.