Centrul pentru achiziții publice centralizate (CAPCS) raportează

          Transparența și comunicarea constantă reprezintă un element esențial în activitate Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS). În acest context, la data de 28.02.024 a publicat pe pagina web a instituției Raportul de activitate pentru anul 2023.

          Raportul anual de activitate oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor rezultate și realizări ale CAPCS din cursul anului precedent și descrie evoluțiile din activitatea și din organizarea sa internă.

          Totodată, în raport sunt reflectate provocările cu care instituția se confruntă în activitatea de zi cu zi.

          În anul 2024, CAPCS va continua să-și îndeplinească misiunea și va menține vectorul de dezvoltare continuă în vederea atingerii a celor mai înalte standarde în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate.