În atenția persoanelor interesate!

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare CAPCS), întru asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în
scopul asigurării concurenței, a publicat pe pagina web www.capcs.md, la rubrica TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/, specificațiile tehnice pentru dispozitivele
medicale pentru realizarea Programelor Naționale pentru anul 2023 din mijloacele financiare ale bugetului de stat, după cum urmează:
1. Programul Național Protezarea auditivă;
2. Programul Național Prevenire și control al diabetului zaharat;
3. Programul Național de control al tuberculozei;
4. Programul Național ”Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine”.

Rg02-2395 din ”16 ” august 2022

În atenția conducătorilor Instituțiilor medico-sanitare publice

Lista loturilor anulate în cadrul procedurilor de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631874649675 „Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022” și nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1641913557981 „Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)”