Consultări publice privind achiziționarea echipamentelor medicale și accesoriilor compatibile cu cabinetul de IRM 3Tesla  (Vantage Galan 3T, Canon) și Troliu de urgență cu dispozitive de resuscitare, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) invită toate părțile interesate (operatori economici, instituții medicale beneficiare, organizații non-guvernamentale, etc.) să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor – expuse în Caietul de sarcini privind achiziționarea echipamentelor medicale și accesoriilor compatibile cu cabinetul de IRM 3Tesla  (Vantage Galan 3T, Canon) și Troliu de urgență cu dispozitive de resuscitare, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024.

Consultarea are drept scop sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice și minimalizarea tuturor riscurilor.

CAPCS va analiza toate propunerile/recomandările și/ sau obiecțiile, care vor fi incluse într-o sinteză, publicată ulterior pe pagina web a instituției, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Reamintim faptul că, propunerile/recomandările și/sau obiecțiile pot fi expediate la următoarele adrese electronice:

Contăm pe suportul D-voastră și Vă mulțumim anticipat pentru implicare.

Centrul pentru achiziții publice centralizate (CAPCS) raportează

          Transparența și comunicarea constantă reprezintă un element esențial în activitate Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS). În acest context, la data de 28.02.024 a publicat pe pagina web a instituției Raportul de activitate pentru anul 2023.

          Raportul anual de activitate oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor rezultate și realizări ale CAPCS din cursul anului precedent și descrie evoluțiile din activitatea și din organizarea sa internă.

          Totodată, în raport sunt reflectate provocările cu care instituția se confruntă în activitatea de zi cu zi.

          În anul 2024, CAPCS va continua să-și îndeplinească misiunea și va menține vectorul de dezvoltare continuă în vederea atingerii a celor mai înalte standarde în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate.

Invitație operatorilor economici să participe în cadrul procedurii  de  achiziție publică prin Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 01/DM din 20.03.2023 privind Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP)

Anunț de participare

Documentația standard

DUAE

Formularele

Lista de distribuție

Model contract

Rg02-1201 din 16.03.2023

Oferte depuse:

Becor SRL

Dita Est Farm SRL

Natusana SRL

Anunț de participare

În atenția persoanelor interesate!

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare CAPCS), întru asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în
scopul asigurării concurenței, a publicat pe pagina web www.capcs.md, la rubrica TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/, specificațiile tehnice pentru dispozitivele
medicale pentru realizarea Programelor Naționale pentru anul 2023 din mijloacele financiare ale bugetului de stat, după cum urmează:
1. Programul Național Protezarea auditivă;
2. Programul Național Prevenire și control al diabetului zaharat;
3. Programul Național de control al tuberculozei;
4. Programul Național ”Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine”.

Rg02-2395 din ”16 ” august 2022

În atenția conducătorilor Instituțiilor medico-sanitare publice

Lista loturilor anulate în cadrul procedurilor de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631874649675 „Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022” și nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1641913557981 „Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)”