Centrul pentru achiziții publice centralizate (CAPCS) raportează

          Transparența și comunicarea constantă reprezintă un element esențial în activitate Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS). În acest context, la data de 28.02.024 a publicat pe pagina web a instituției Raportul de activitate pentru anul 2023.

          Raportul anual de activitate oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor rezultate și realizări ale CAPCS din cursul anului precedent și descrie evoluțiile din activitatea și din organizarea sa internă.

          Totodată, în raport sunt reflectate provocările cu care instituția se confruntă în activitatea de zi cu zi.

          În anul 2024, CAPCS va continua să-și îndeplinească misiunea și va menține vectorul de dezvoltare continuă în vederea atingerii a celor mai înalte standarde în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate.

Invitație operatorilor economici să participe în cadrul procedurii  de  achiziție publică prin Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 01/DM din 20.03.2023 privind Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP)

Anunț de participare

Documentația standard

DUAE

Formularele

Lista de distribuție

Model contract

Rg02-1201 din 16.03.2023

Oferte depuse:

Becor SRL

Dita Est Farm SRL

Natusana SRL

Anunț de participare

În atenția persoanelor interesate!

          Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare CAPCS), întru asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în
scopul asigurării concurenței, a publicat pe pagina web www.capcs.md, la rubrica TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/, specificațiile tehnice pentru dispozitivele
medicale pentru realizarea Programelor Naționale pentru anul 2023 din mijloacele financiare ale bugetului de stat, după cum urmează:
1. Programul Național Protezarea auditivă;
2. Programul Național Prevenire și control al diabetului zaharat;
3. Programul Național de control al tuberculozei;
4. Programul Național ”Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine”.

Rg02-2395 din ”16 ” august 2022

În atenția conducătorilor Instituțiilor medico-sanitare publice

Lista loturilor anulate în cadrul procedurilor de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631874649675 „Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022” și nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1641913557981 „Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)”