Acordul-cadru – o provocare acceptată și implementată de către CAPCS

          Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a demarat procesul de examinare și ajustare a specificațiilor tehnice pentru articolele parafarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice, în vederea încheierii, în acest sens, a unui Acord-Cadru.

          Amintim că această modalitate specială de atribuire a contractelor, a fost utilizat în cadrul procedurii de achiziție publică a Implanturilor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anii 2024-2027. Ulterior, în scopul atribuirii contractelor subsecvente, CAPCS a publicat o Invitaţie de participare la reofertare.

          Menționăm faptul că, prin aplicarea Acordului-Cadru la scară largă, CAPCS urmărește să asigure dezvoltarea unui sistem eficient de achiziții publice în domeniul de sănătate prin obținerea prețurilor rezonabile, pe termen lung și minimizarea termenelor de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziție (de la 2-6 luni și mai mult – la 2-8 săptămâni).