Invitație către toți operatorii economici interesați să participe în cadrul procedurii de achiziție publică prin Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 02/DM din 22.03.2023 privind Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) (repetat)

Anunț de participare NFP 02 repetat

Documentația standard

DUAE

Formularele

Lista de distribuție

Model contract

Rg02-1238 din 21.03.2023

Oferte depuse:

Dita Est Farm SRL