Invitație operatorilor economici să participe în cadrul procedurii  de  achiziție publică prin Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 01/DM din 20.03.2023 privind Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP)

Anunț de participare

Documentația standard

DUAE

Formularele

Lista de distribuție

Model contract

Rg02-1201 din 16.03.2023

Oferte depuse:

Becor SRL

Dita Est Farm SRL

Natusana SRL

Anunț de participare