CAPCS a elaborat o platformă de informare cu privire la întârzierile de livrare a bunurilor achiziționate

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), informează despre crearea pe pagina oficială a instituției, a unei platforme care va reflecta informațiile cu privire la întârzieri de livrare a bunurilor achiziționate.

Important, 

Lista bunurilor care urmează a fi livrate cu întârziere, poate fi accesată aici: https://capcs.md/informatii/.

În context, încurajăm instituțiile medico-sanitare publice/beneficiarii finali să informeze CAPCS, în cazul în care identifică bunuri în Lista publicată, pentru care stocul este mic, cu specificarea perioadei pentru care stocul existent va fi suficient.

Informarea CAPCS este solicitată, în special, în cazul în care se identifică bunuri în Lista publicată pentru care IMSP nu deține stoc.

Menționăm faptul că, Lista va fi actualizată periodic, în conformitate cu  informațiile prezentate de către operatorii economici.