Ședință de lucru focusată pe pașii necesari de întreprins, în vederea executării corespunzătoare a contractelor de achiziție

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), a organizat, astăzi 12.03.2024, o ședință de lucru cu privire la executarea corespunzătoare a contractele de achiziție, încheiate pentru anul 2024.

CAPCS a reunit zeci de reprezentanți ai operatorilor economici cu care au fost puse în discuție subiecte legate de măsurile de întreprins, în vederea îmbunătățirii procesului de aprovizionare la timp a instituțiilor medicale cu necesarul de bunuri calitative și sigure.

Reprezentanții agenților economici au adresat întrebări pertinente și și-au expus părerile și observațiile reieșind din practica lor zilnică.

Directorul CAPCS, alături de echipa sa, au răspuns la toate întrebările adresate și au manifestat disponibilitate pentru suport la toate etapele procedurilor de achiziție, în vederea obținerii unei colaborări transparente și deschise.

Agenda întrunirii a inclus și discuții despre termene și condiții specifice, în vederea demarării, pentru anul 2025, a procedurilor de achiziție echilibrate și eficiente.

În dialogul cu operatorii economici, au fost identificate inclusiv, situații care necesită implicare și continuarea colaborării.

În acest context, astfel de întruniri rămân a fi organizate sistematic și reprezintă un angajament al CAPCS de promovare a transparenței și conlucrării eficiente.