Workshop internațional în vederea familiarizării cu bunele practice de achizitii publice electronice

          În perioada 23-25 octombrie 2018, reprezentanţi ai Centrului pentru achiziţii publice centralizate în sănătate au participat la un workshop organizat de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

          Atelierul de lucru a fost lansat cu scopul de a oferi un forum pentru factorii de decizie din domeniul comerțului și achizițiilor publice, precum și schimbul de informații privind activitățile și inițiativele naționale și bilaterale, regionale și multilaterale în domeniul achizițiilor publice.

          În cadrul ședinței, participanții au fost familiarizați cu activitățile OMC și BERD legate de achizițiile publice, în special în ceea ce privește comerțul, guvernanța și performanța economică.

          În timpul discuțiilor au fost prezentate avantajele și provocările asociate cu implementarea sistemului electronic de achiziții publice –  M-Tender, precum și procedurile și modalitățile care trebuie urmate, problemele conexe de politică și evoluțiile recente privind achizițiile electronice.

          Toţi participanţii la workshop au prezentat interes, reciprocitate şi colaborare în asigurarea îndeplinirii cerinţelor viitoare din sectorul achizițiilor publice, în beneficiul țărilor din Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Caucaz.

  La eveniment au participat reprezentanți din 20 de state. Workshop