Transport sanitar

Proiect din data de 21.02.2022 Caiet de sarcini „Achiziționarea transportului sanitar (ambulanțe de tip B 4×4 )conform necesităților  IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească„

Caiet de sarcini limba engleză Version type B 4×4