Transparența – condiție pentru creșterea eficienței și consolidării integrității procedurilor de achiziții publice

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) reiterează despre implementarea mecanismul de asigurare a transparenței prin publicarea  proiectelor  caietelor de sarcini, înainte de inițierea procedurilor de achiziții publice în sistemul electronic SIA RSAP (MTender).

Astfel, CAPCS invită persoanele interesate să se expună cu privire la specificațiile tehnice, cerințele de calificare, valoarea estimată și termenele de livrare a bunurilor, pe pagina web a instituției: www.capcs.md, la rubrica TRANSPARENȚĂ.

Toate obiecțiile, propunerile/recomandările recepționate, vor fi înregistrate, incluse într-o sinteză, iar ulterior în dosarul de achiziție.

Sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice, reprezintă o prioritate pentru CAPCS.