Start procesului de achiziție a medicamentelor necesare pentru anul 2025

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) a analizat evoluția necesarului de medicamente din ultimii ani și a elaborat fișierele electronice, care urmează a fi completate de beneficiari, în vederea colectării necesarului de medicamente pentru anul 2025.

Astfel, toate persoanele responsabile, din cadrul Instituțiilor medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale, trebuie să completeze fișierele electronice ținând cont de următoarele aspecte:

  • standardele instituționale de tratament;
  • stocurile estimative ale IMSP la finele anului curent, luând în considerare contractele de achiziții publice încheiate pentru anul 2024;
  • acoperirea financiară.

Fișierele completate în format EXCEL și scanate, precum și scrisoarea de însoțire, vor fi expediate la adresa de e-mail: medicamente2025@gmail.com. Acestea trebuie să conțină, în mod obligatoriu: data, numele, prenumele, semnătura conducătorului IMSP/membrilor grupului de lucru și ștampila instituției.

IMPORTANT:

Conținutul necesarului remis în varianta scanată trebuie să fie identic cu cel remis în format electronic, iar modificarea informației în fișierele electronice (ex: specificațiile tehnice, unitățile de măsură, etc.) este strict interzisă!

În vederea elucidării unor aspecte de ordin tehnic, punctăm următoarele momente la care să atrageți o atenție sporită:

  • Unitatea de măsură (mililitru, miligram, gram). În scopul utilizării eficiente a banilor publici și sporirii concurenței în cadrul procedurilor de achiziții publice, pentru unele loturi de medicamente a fost ajustată unitatea de măsură; aceste loturi sunt evidențiate cu o culoare roz.
  • Unitatea de măsură „bucată” nu presupune în niciun caz „cutii”, ci – comprimate, capsule, fiole, etc.;
  • Autorizaţia de activitate cu substanţe stupefiante, psihotrope şi cu precursori.

Vă informăm în privința inadmisibilității înaintării necesarului pentru loturile de medicamente care conțin substanțe stupefiante, psihotrope și/sau precursori, care cad sub incidența prevederilor Legii nr. 382/1999 și Hotărârii Guvernului nr. 1088/2004, în lipsa Autorizației, eliberate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;aceste loturi sunt marcate cu o culoare galbenă.

  • Divizările medicamentelor (număr per ambalaj – de ex. nr. de comprimate în cutie, nr. de mililitri în flacon/fiolă și, respectiv în cutie) pot fi consultate, conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor.
  • Compartimentul „Comentarii” – Pentru unele loturi de medicamente din Lista de bază, au fost adăugate mențiuni importante, ce trebuie să fie vizualizate și luate în calcul.

În scopul facilitării procesului de determinare și prezentare a necesarului de medicamente pentru anul 2025, pe lângă „Lista de bază” CAPCS a elaborat și „Lista suplimentară nr. 1”, care cuprinde loturile de medicamente solicitate de IMSP în mod repetat, prin înaintarea listelor suplimentare, pe parcursul anilor 2021-2023 și loturile de medicamente pentru care nu există analogi/substituenți autorizați în Republica Moldova (medicamente neautorizate în RM) de cel puțin 3 ani.

 În vederea acoperirii întregului spectru de medicamente, necesare fiecărei instituții în parte, dacă nu regăsiți în cele două liste anumite medicamente necesare pentru asigurarea activității instituției D-voastră, se admite prezentarea argumentată a Listei suplimentare nr. 2.

Menționăm faptul că, responsabilitatea pentru cantitățile estimate și indicate în listele anexate, o poartă grupul de lucru pentru achiziții/conducătorul IMSP/instituției bugetare care prestează servicii medicale și sociale.

Pentru a evita blocarea procesului de colectare a necesarului, acesta urmează a fi prezentat conform următorului grafic:

Până la data de 5 aprilie – IMSP Centre de Sănătate, Cabinete individuale ale medicilor de familie, Centre ale medicilor de familie, Centrele stomatologice raionale și municipale, Centre de plasament, reabilitare și recuperare;

Până la data de 9 aprilie – IMSP Asociații Medicale Teritoriale, IMSP Municipale, Raionale și Departamentale;

Până la data de 12 aprilie – IMSP Republicane.

CAPCS este deschis pentru a oferi suportul metodologic necesar privind orice clarificare și/sau precizare. Vă rugăm să ne contactați la tel.: 022-222-490 sau mob.: 068998426.