În atenția operatorilor economici

         Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Vă informează despre corectitudinea întocmirii garanțiilor de bună execuție prezentate la etapa de contractare în cadrul procedurilor de achiziție publică.Rg02-194 din 28.01.2020