Centrul pentru achiziție publice centralizate în sănătate a inițiat o procedură suplimentară centralizată de achiziție a medicamentelor necesare pentru anul 2022

În contextul imposibilității livrării unor medicamente achiziționate pentru anul 2022, situație generată urmare a conflictuli armat de pe teritoriul Ucrainei, Centrul pentru achiziție publice centralizate în sănătate a inițiat suplimentar o procedură centralizată de achiziționare a medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022.

Mai exact, la data de 31 mai 2022 a fost demarată procedura pentru achiziționarea a 370 denumiri de medicamente, necesare pentru 139 IMSP-uri.

Totodată, menționăm faptul că, sunt în proces de inițiere procedurile centralizate de achiziții a medicamentelor necesare IMSP-urilor pentru anul 2023.