În atenția conducătorilor IMSP-urilor

Centrului pentru achiziţii publice centralizate în sănătate informează că:

  1. Nu se permite micșorarea cantităților de dispozitive medicale (articolelor parafarmaceurice), contractate în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 16/02060 din 26.09.2016, ulterior adjudecării contractului.
  2. Termenul de prezentare a contractelor de achiziții publice, pentru procedura sus nominalizată, se extinde până la data de 10.11.2016.
  3. Lista IMSP-urilor, care nu se vor conforma solicitării repetate de prezentare a contractelor, va fi comunicată Ministerului Sănătății pentru luarea măsurilor de rigoare.

scrisoare-capcs-nr-107