Seminar în vederea implementării celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate

          În perioada 8-12 mai 2017, la Lisabona, Portugalia a fost organizat un seminar la care au participat 3 reprezentanți ai Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate din Republica Moldova și 15 reprezentanți ai Mongoliei.

          Atelierul de lucru a fost lansat cu scopul de a instrui reprezentanţii Republicii Moldova și ai Mongoliei în vederea implementării celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice centralizate în sănătate prin procedura Acord-Cadru.

          În cadrul întrunirii au fost conturate obiectivele strategice și specifice ale sistemului, fiind descrise aspecte organizatorice și instituționale precum:

  • elaborarea și gestionarea acordurilor-cadru;

  • utilizarea e-achizițiilor;

  • criterii de selecție;

  • studii de piață;

  • specificații tehnice;

  • criterii de evaluare și analize;

  • monitorizarea entităților privind executare contractelor.

          În timpul discuțiilor au fost prezentate practicile și experiența Portugaliei în ceea ce privește modalitățile de obținere a celui mai bun raport preț-calitate.

          Toţi participanţii la workshop au prezentat interes în asigurarea îndeplinirii cerinţelor de dezvoltare a sectorul de achiziții centralizate în sănătate prin articularea fermă la cele mai bune practici şi standardele recunoscute la nivel internațional.

          Evenimentul a fost organizat cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare  în colaborare cu SPMS (Shared Services For Ministry of Health).

Foto Lisabona