REZULTATELE LICITAȚIILOR

Rezultatele Licitației Publice nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1707827656246?tab=contract-notice

Achiziționarea reactivi întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024 (repetat) – Rg02-1018 din 12.03.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1701936335567 

Achiziţionarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Microbiologic conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 – Rg02-537 din 02.02.2024

Rg02-538 din 02.02.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1710938666326

Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților IMSP Spitalului Raional Florești, pentru anul 2024 – Rg02-1312 din 08.04.2024


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1708602772853

Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice, pentru anul 2024 (repetat) – Rg02-1308 din 08.04.2024

Lista de distribuție


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1711010531106

Achiziționarea reactivi întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024 (repetat 3)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1711010531106

Achiziționarea reactivi întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024 (repetat 3)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1708515991407

Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medica pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2024 (repetat) – Rg02-1256 din 02.04.2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1709650372924

Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT – Rg02-1240 din 01.04.2024

Rg02-1262 din 02.04.2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1708514220331

Achiziționarea centralizată de Reagenți Clinici Generali, Hematologici și Biochimici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT – Rg02-1134 din 21.03.2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1708433439454

Achiziţionarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Microbiologic, conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP), pentru anul 2024 – REPETAT

Rg02-1228 din 29.03.2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1708528915671

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie, conform necesităților IMSP beneficiare, pentru anul 2024 (repetat)  


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1703582246048

Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 – REPETAT


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1708528083253

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor, conform necesităților și IMSP beneficiare, pentru anul 2024 (repetat)  


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1708067453557 

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2024 (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695911104792

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695281101760

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2024

Dare de seamă


ocds-b3wdp1-MD-1701441806350 

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 36)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1698154173376

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Rg02-5054 din 07.12.2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1702018295997

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (lista suplimentară nr. 37)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1699973763158

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (paturi multifuncționale pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate)

Rg02-339 din 24.01.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1709211846096

Achiziționarea consumabile pentru dispozitive medicale și dispozitive medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2024 (repetat 5)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1708012970456

Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repetat) 


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1702295662194 

Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru  anul 2024 REPETAT

Rg02-1331 din 10.04.2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1708444255665

Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Videocolonoscop ) conform necesităților IMSP Institutul Oncologic

Dare de seamă


Rezultatele Cererii Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1704296453153

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat 3)

Rg02-1031 din 13.03.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1701794309008

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat)

Rg02-531 din 02.02.2024

Rg02-543 din 06.02.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1693298457153

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024

Rg02-374 din 26.01.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1707835021711

Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 (repetat3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1683980910781

Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1704985189993

Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalului Clinic Municipal ”SFÂNTA TREIME”pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1701790907559

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1700147036996

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (APARAT DE CLASA EXPERT)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1705679471268

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Policlinica de Stat (lista suplimentară nr. 2)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1690454461536

Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)

Rg02-340 din 24.01.2024

Rg02-363 din 25.01.2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1693230284835

Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024 (listă suplimentară)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1697110563214

Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea Hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1705070953145

Achiziționarea procesoarelor de sunet pentru implanturi cohleare, conform necesarului IMSP Institutul Mamei și Copilului

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1700582697663

Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Tomograf Computerizat Ortopedic) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1702479455029

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2024 (Banca de țesuturi și celule umane) (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1703773786419

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2024 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1693297295371

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1703865437303

Privind încheierea acordului-cadru – Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”pentru anii 2024-2027

Rg02-1148 din 25.03.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1697807053331

Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Anatomiei Patologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 

Rg02-87 din 09.01.2024

Dare de seamă

Anexa dării de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1692970821798

Achiziționarea centralizată a consumabilelor și reagenți pentru secția de morfopatologie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024

Rg02-271 din 22.01.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1687954171868

Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

Rg02-4640 din 15.11.2023

Rg02-4823 din 27.11.2023

Rg02-4975 din 05.12.2023

Rg02-5060 din 08.12.2023

Dare de seamă

Anexă la darea de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1692015219575

Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator Suplimentar conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1698849570746

Achiziţionarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

Rg02-86 din 09.01.2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1699619738481

Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1702457363525

Achiziționarea consumabilelor oftalmologice, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1693316020943

Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024

Nr. Rg02-191 din 18.01.2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1685346316289

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

Rg02-3594 din 29.09.2023

Dare de seamă I

Dare de seamă II

Dare de seamă III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1700833503450

Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 (repetat)

Dare de seamă

Anexă la darea de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1696409290224

Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medica pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1688737482574

Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea III)

Rg02-389 din 17.01.2024

Rg02-818 din 22.02.2024

Rg02-989 din 06.03.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1688736511910

Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I)

Rg02-387 din 29.01.2024

Rg02-815 din 22.02.2024

Rg02-1013 din 12.03.2024

Rg02-991 06.03.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1688737102055

Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea II)

Nr. Rg02-388 din 29.01.2024

Rg02-817 din 22.02.2024

Rg02-990 din 06.03.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1696500981379

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1684829776028

Achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă cod generic 300200) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Căușeni „Ana şi Alexandru” (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1699627418600

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 35)

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1680177467862

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”

Rg02-4530 din 06.11.2023

Dare de seamă

 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1694789659449

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS SCM Sfânta Treime pentru anul 2023 (listă suplimentară 27)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1692347523338

Achiziționarea de Instrumentar chirurgical (laparascopic) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”, pentru anul 2023 (repetat)

Rg02-4645 din 15.11.2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1694762255887

Achiziția dispozitivelor medicale (Angiograf Digital universal) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1685979014078

Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” pentru anul 2023 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1687531737099

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1686208381733

Achiziționarea exoproteze mamare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2023

Rg02-2761 din 14.09.2023

Rg02-4453 din 01.11.2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1699543139119

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat)

Dare de seamă

Anexă la derea de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1693316547566

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2024

Dare de seamă

Anexă la derea de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1685979771551

Achiziţionarea Implanturilor și instrumentarului în realizarea intervențiilor spinale, prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minim invazive, conform IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023 (listă suplimentară)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1699013269963

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2024 (repetat)

Dare de seamă

Anexă la darea de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1699543534213

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2023 (Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumina EPK –i7010.)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695990213000

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (repetat) (listă suplimentară nr. 33)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1682081249676

Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă), conform necesităților IMSP AMT Botanica (listă suplimentară nr. 11)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695908196818

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024

Nr. Rg02-207 din 18.01.2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1701704252955

Achiziționarea Clipurilor cerebrale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1692967748200

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024

Rg02-65 din 05 ianuarie 2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1693297703482

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695909003700

Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1692348758524

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 22)

Lista de distribuție

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1694604660149

Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024

Lista de distribuție

Rg02-580 din 08.02.2024

Rg02-1316 din 09.04.2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1694097210519

Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

Rg02-129 din 11.01.2024

Rg02-585 din 09.02.2024

Dare de seamă

Dare de seamă II

Dare de seamă III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1693839241770

Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024

Rg02-366 din 25.01.2024

Rg02-626 din 15.02.2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1700147475976

Achiziționarea centralizată a Regenților pentru investigații clinice generale, hematologice și citologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 

Rg02-568 din 08.02.2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1693228740623

Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024

Rg02-1231 din 29.04.2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695278281999

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024

Rg02-512 din 01.02.2024

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695282164898

Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți, și alte produse de uz medical conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2024

Rg02-5834 din 27.12.2023

Dare de seamă

Dare de seamă nr. 2


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1692279780160

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (listă suplimentară nr. 25)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1688121004093

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 20)

Rg02-4635 din 14.11.2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1696943255871 

Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Briceni (Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta înalta Cod 300120)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695190767370

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695305626407

Achiziția Testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere și la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1693296975940 

Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1697197092594

Achiziționarea seturilor de consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1695395625216

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2024 (Banca de țesuturi și celule umane)

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1698676141368

Achiziționarea consumabile pentru dispozitive medicale și articole parafarmaceutice în vederea implementarii metodei de diagnostic citogenetic (FISH), în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2024 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1697806626289

Achiziția sisteme pentru monitorizare continuă a glicemiei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, pentru anul 2024”

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1698406909285

Achiziționarea reactivilor întru realizarea Programului Național de Transplant 2024 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695280196011 

Achiziționarea parafarmacie și dezinfectanți, necesare tratamentului holerei pentru anul 2024 

Dare de seamă

Anexă la Darea de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1698244817830

Achiziționarea Serviciilor de colectare, tratare, transportare și eliminare finală a deșeurilor solide și lichide rezultate din activitatea medicală conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1690540483508

Achiziția instrumentarului Oftalmic și consumabile întru realizarea programului special „Tratament operator pentru cataracta” conform necesităților IMSP SR Ungheni (repetat 4)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1684830158055

Achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP CS Leova (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1691153999482

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSPCentrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695393187214

Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2024

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1684507095715

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare și Grupul II Laborator conform necesităților IMSP beneficiare

Dare de seamă nr. 1

Dare de seamă nr. 2

Dare de seamă nr. 3

Dare de seamă nr. 4


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1696338444705

Achiziționarea reactivilor întru realizarea Programului Național de Transplant 2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1694516990607

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanță de tip A2) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1695045338632

Achiziționarea Serviciilor de colectare, tratare, transportare și eliminare finală a deșeurilor solide și lichide rezultate din activitatea medicală conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1685088778510

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare

Dare de seamă partea I

Dare de seamă partea II


Rezultatele Cererii Ofertelor de Prețuri nr.  ocds-b3wdp1-MD-1694781751062

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Epidermoliza buloasă, pentru anul 2024


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1694180843425

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Insuficiența hipofizară/Nanism hipofizar, pentru anul 2024 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1693297766355

Achiziţionarea centralizată a Instrumentarului Chirurgical/Medical conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023, REPETAT

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1687531688269

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2024

Dare de seamă


Arhivă