Prezentare generală

Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate este o instituţie publică nonprofit cu autonomie financiară, care activează în baza principiilor autogestiunii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile şi Hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Ordonanţele, Hotărârile şi Dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, actele Ministerului Sănătăţii şi altor autorităţi administrative din domeniul ocrotirii sănătăţii, standardele internaţionale recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, convenţiile Consiliului Europei.

Centrul, ca autoritate centrală pentru achiziţii, planifică şi desfăşoară procedurile de achiziţii publice de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale, atribuie contracte de achiziţii publice, precum şi evaluează şi supraveghează executarea contractelor de achiziţii publice de medicamente, alte produse de uz medical şi dispozitive medicale pentru necesităţile sistemului de sănătate din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacelor financiare ale instituţiilor publice, mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi al împrumuturilor externe raportate la datoriile de stat directe sau garantate.