Prezentare generală

Cine suntem?

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) este o instituţie publică nonprofit cu autonomie financiară, care activează în baza principiilor autogestiunii, în care Ministerul Sănătăţii are calitatea de fondator.

CAPCS planifică și desfășoară proceduri de achiziţii publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate, asigurând eficiența și transparenţa.

Misiunea noastră:

 • Planificarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate;
 • Desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate;
 • Asigurarea eficienței;
 • Coordonarea proceselor de achiziții publice centralizate pentru necesitățile sistemului;
 • Supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice cu privire la procurarea de bunuri și servicii, transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale din banii publici.

Funcțiile de bază:

 • Aplicăm prevederile legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate;
 • Analizăm și evaluăm problemele din domeniul asigurării sistemului public de sănătate cu bunuri și servicii;
 • Analizăm evoluția necesarului de bunuri și servicii pentru sistemul public de sănătate;
 • Recepţionăm de la instituțiile medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale datele despre necesităţile sistemului de sănătate cu referire la bunuri și servicii, care urmează să fie procurate din banii publici;
 • Planificăm procedurile de achiziţii publice centralizate de bunuri și servicii pentru instituţiile medico-sanitare publice, în scopul satisfacerii necesităţilor sistemului public de sănătate;
 • Desfășurăm procedurile de achiziţii publice centralizate de bunuri și servicii pentru instituţiile medico-sanitare publice și alte persoane juridice, în scopul satisfacerii necesităţilor sistemului public de sănătate;
 • Semnăm contracte de prestări servicii cu instituţiile medico-sanitare publice în scopul planificării procedurilor de achiziții publice centralizate de bunuri și servicii pentru necesităţile sistemului de sănătate, precum și supraveghează executarea contractelor de achiziții publice;
 • Încheiem și înregistrăm contracte de achiziții publice cu ofertanții declaraţi câștigători, instituțiile medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale și alte persoane juridice, supraveghează și evaluează modul de executare a contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii;
 • Încasăm de la instituțiile medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale mijloacele financiare pentru bunurile livrate de către agenții economici;
 • Achităm agenților economici plata pentru bunurile livrate instituțiilor medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale;
 • Examinăm petiţiile primite de la persoanele fizice și juridice;
 • Publicăm pe pagina web a Centrului informațiile oficiale ce țin de activitatea noastră, precum și alte informații de interes public.

Hotarârea Guvernului nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate în Sănătate