Noi instruiri privind Evaluarea tehnologiilor medicale

Astăzi 16 iunie 2022, angajații Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) au participat la un nou webinar, organizat de  Centrul Național de Inginerie Biomedicala a Moldovei în colaborare cu Societatea de Inginerie Biomedicala a Moldovei și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași cu tematica: EVALUAREA TEHNOLOGIILOR MEDICALE.

În context, Gheorghe Gorceag, directorul CAPCS a reconfirmat deschiderea spre activitățile de instruire, în vederea bunei funcționări a instituției în corespundere cu cele mai bune practici internaționale.

Seminarul online a fost desfășurat cu scopul de a identifica metodele și etapele specifice de evaluare a tehnologiei medicale în conformitate cu necesitățile sistemului de sănătate.

Sesiunea de informare a adus răspunsuri pentru următoarele întrebări:

-cum se evită achiziţionarea de echipamente neadecvate sau depăşite moral?

-cum se poate depista echipamentul ţintă optim?

-există situaţii când este imposibil de a se respecta standardele şi/sau procedurile?

-este pregătit suficient personalul utilizator pentru a exploata optim echipamentul?

-cum se poate evita, prin argumente convingătoare, conflictele dintre departamentele clinice prilejuite de o anumită alegere?

-care este gradul de utilizare al echipamentului?

-etc.

Totodată, a scos în evidență metodele specifice de evaluare a tehnologiilor medicale:

-metode aplicabile în cazul alegerii variantei optime de achiziţie;

-metode privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea unor echipamente medicale;

-metoda de evaluare a tehnologiei medicale pe parcursul duratei normate de viaţă;

-prioritatea de înlocuire a echipamentului medical spre sfârşitul duratei normate de viaţă;

-evaluarea calitativă periodică a echipamentelor medicale;

-evaluarea produselor software (funcţionalitatea, uşurinţa în utilizare, eficienţă, portabilitatea, mentenabilitatea).

Astfel de instruiri sunt planificate și vor mai fi organizate periodic.