Necesitățile sistemului public de sănătate agregate într-o Listă cu specificații tehnice a dispozitivelor medicale (Coduri Generice)

Asigurarea eficienței, imparțialității și transparenței în procesul de planificare și desfășurare a procedurilor de achiziție, reprezintă un element esențial al misiunii Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS).

Astfel, urmare a analizei evoluției necesarului de dispozitive medicale pentru sistemul public de sănătate, CAPCS este în plin proces de perfecționare a Listei Codurilor Generice.

Această inițiativă reprezintă un angajament semnificativ în vederea acoperirii în proporție de 100 % a necesităților de dispozitive medicale de toate tipurile, pentru toate instituții medicale (de nivel primar, secundar și terțiar).

În procesul de achiziționare a dispozitivelor medicale în conformitate cu cele mai înalte standarde, în vederea minimalizării riscurilor, CAPCS va consulta inclusiv și o bază de date internațională cu specificații tehnice pentru dispozitive medicale, la care are acces cu suportul OMS și al Ministerului Sănătății.

După definitivare Listei dispozitivelor medicale (Coduri Generice), acestea vor fi incluse într-o procedură Acord-Cadru, ceea ce va permite satisfacerea necesităților instituțiilor medicale în cele mai scurte termene.