Modificări aplicate la Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

La data de 22.03.2019, în Monitorul Oficial Nr. 101-107 a fost publicată Legea nr. 23 din  11.03.2019 pentru modificarea articolului 89 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Astfel, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate va efectua procedurile de achiziții publice de medicamente și dispozitive medicale prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP).

În această ordine de idei, Ministerul finanțelor al Republicii Moldova a emis Ordinul nr. 59 din 28.03.2019 Cu privire la efectuarea procedurilor de achiziții publice de medicamente și dispozitive medicale, desfășurate de autoritatea centrală de achiziții.