Masă rotundă “Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate – Provocări şi soluţii. Zero Corupţie în Sănătate”

          Astăzi, 30 mai, în cadrul Ministerului Sănătăţii, a fost organizată o masă rotundă la care au participat ministrul Sănătăţii, directorul Centrului pentru achiziţii publice centralizate în sănătate (CAPCS), 24 specialişti delegate ai IMSP-urilor de nivel republican, municipal şi raional, precum și 5 reprezentanți ai operatorilor economici desemnaţi câştigători la licitaţii.

          Scopul întrunirii a fost accelerarea reformelor iniţiate în domeniul de achiziţie medicamente şi dispositive medicale.

          În cuvântul de salut, ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan a menţionat: Foto minister„Una dintre principalele acțiuni în vederea eliminării risipei banilor publici, a fraudei și corupției din sănătate a fost crearea CAPCS. Nu vom mai admite ca vreun pacient internat să fie pus în situația de a-și procura singur medicamente”.

          Directorul CAPCS a prezentat rezultatele activităţii Centrului, enumerând date statistice. Totodată, Ivan Antoci a făcut apel către toate entitățile prezente la seminar în vederea colaborării şi cu scopul implementării programului automatizat de monitorizare a executării contractelor, în urma căruia va apărea:

– Posibilitatea efectuării comenzilor către operatorii economici în versiune electronică.

– Remiterea în adresa Centrului a datelor despre medicamentele solicitate (în versiune electronică).

– Monitorizarea cantităților contractate, a celor livrate (lunar) și a celor rămase (conform condițiilor contractuale).

– Evidența sumelor, inclusiv penalitatea, în cazul nelivrării bunurilor în termenele stabilite.

          În același context, au fost înaintate un șir de propuneri în vederea îmbunătăţirii serviciilor şi sporirii accesului la medicamente, dispositive medicale şi alte produse medicale necesare în întregul sistem de sănătate.

          Toţi participanţii la masa rotundă au manifestat interes, reciprocitate şi deschidere pentru realizarea obiectivului final: transparenţa în sectorul achiziţiilor publice în domeniul sănătăţii şi asigurarea sistemului de sănătate  cu medicamente calitative în regim continuu.