Livrarea medicamentelor și a dispozitivelor medicale în termene utile – clauză incontestabilă

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), în calitate de autoritate centrală de achiziții pentru întreg sistemul de sănătate, urmărește să îmbunătățească continuu procesul de aprovizionare a instituțiilor medicale cu medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical.

În acest sens, grupurile de lucru din cadrul CAPCS, în baza legislația în vigoare a Republicii Moldova în domeniul achizițiilor publice și a clauzelor stipulate în contractele semnate în urma desfășurării procedurilor de achiziție publică, întocmesc documentele necesare pentru sancţionarea operatorilor economici care nu îndeplinesc corespunzător clauzele contractuale.

Totodată, CAPCS este deschis către dialogul continuu și solicită respectuos examinarea minuțioasă a calculelor care au stat la baza aplicării penalităților, iar în cazul depistării unor potențiale erori, solicităm prezentarea probelor care ar atesta neconformitatea admisă. Acestea, vor fi examinate de către grupurile de lucru, cu posibilitatea recalculării penalităților aplicate.