Rezultatele licitaţiilor

Rezultatele Negocierei fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 04/DM din 03.05.2022

Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637662634381

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1648562411010

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 3)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641974893215

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637321868736

Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644317857296

Teste pentru detectarea SARS-CoV-2 conform necesităților instituțiilor beneficiare, pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1648224666100

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT 3)

Lista de distribuție


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1638547510009

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2022 (repetat 3)

Dare de seamă

Lista de distribuție


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641890776399 

Achiziţionarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641913557981

Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641389320096

Achiziționarea centralizată de consumabile oftalmologice (listă suplimentară), conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022 (REPETAT)

Lista de distribuție


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1640930785791 

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629366512702

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2022

Dare de seama


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628853546170

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022

Rg02-740 din data de 22.02.2022

Rg02-1058 din data de 14.03.2022

Rg02-755 din data de 23.02.2022

Dare de seamă partea I

Dare de seamă partea II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644240963764

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629808869323

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022

DARE DE SЕАМĂ


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628866063582

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2022

Lista de distribuție

Contract model

Rg02-1237 din 14.04.2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637668853205

Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”pentru anul 2022  

Rg02-1122 din 23.03.2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1638946035141

Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (REPETAT)

Rg02-1100 din18.03.2022

DARE DE SЕАМĂ


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644406528427

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1640945388666

Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1631874649675

Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 

Rg02-1088 din 16.03.2022

DARE DE SЕАМĂ


Rezultatele Negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nr. 01 DM din 07.03.2022

Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) în contextul situației de urgență pentru anul 2022

Lista de distribuție seringă

Lista de distribuție bandaj

Rg02-1101din 18.03.2022

Rg02-1072 din 15.03.2022

Lista de distribuție sisteme de perfuzie

Rg02-1168 din 30.03.2022

Dare de seamă partea I

Dare de seamă partea II

Dare de seamă partea III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641386480349

Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator – biochimie conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)

Rg02-746 din 22.02.2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628853546170

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022  

Rg02-740 din 22.02.2022

Rg02-755 din 23.02.2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1643990746459

Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere conform necesităților pentru anul 2022 (REPETAT)

Rg02-1158 din 28.03.2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628088765819

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022

Lista de distribuție

Contract model

Rg02-1175 din 31.03.2022

Dare de seamă

Dare de seamă partea II

Dare de seamă partea III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1643813922770

Achizitionarea Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de singe


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1636102483031

Achiziția Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629372471464

Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641982380906

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022 (repetat 3 ) 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641982380906

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022 (repetat 3 )


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1635779759175

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)

Rg02-920 din 09.03.2022

Rg02-1148 din 25.03.2022

Dare de seamă partea I

Dare de seamă partea II

Dare de seamă partea III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629275333205 

Achiziţionarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Rg02-4389 din 17.12.2021

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа I)

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа II)

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа III)

Rg02-1061 din 14.03.2022Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628168719311 

Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Rg02-4440 din 23.12.2021

Rg02-783 din 02.03.2022

Lista de distribuție

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа I)

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа II)

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа III)

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа IV)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628235516302 

Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator – biochimie conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Rg02-4248 din 06.12.2021

Dare de seamă partea a II-a

Dare de seamă partea a III-a


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628856219002 

Achiziționarea centralizată de consumabile oftalmologice (listă suplimentară), conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022

Rg02-4057 din 22.11.2021


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628162883392 

Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2022

Lista de distribuție

Rg02-1115 din 22.03.2022

Rg02-4102 din 24.11.2021

Dare de seamă partea II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628083880120

Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Rg02-3819 din 26.10.2021

Rg02-3236 din 13.10.2021

Date privind înregistrarea contractelor (31.01.2022)

Lista de distribuție

Date privind înregistrarea contractelor (07.02.2022)

Rg02-778 din 28.02.2022

Dare de seamă partea III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1627908488595

Achiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea Programului Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1625668760315

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare în testările imunohematologice a sângelui pacienţilor-recipienţi de componente sanguine şi compatibilizarea sanguină pretransfuzională, pentru anul 2022

Rg02-2374 din 11.08.2021

Rg02-2378 din 12.08.2021

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629286866654

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 12, pentru anul 2021

Dare de seamă I

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1623248586245

Achizitionarea DM conform necesitatile IMSP AMT Buiucani

 

ARHIVĂ