Rezultatele licitaţiilor

Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1683902979319

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023 (repetat) 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1686308894498

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023 (repetat 3)


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1688967909569

Achiziționarea KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1680872655590

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP AMT Buiucani (listă suplimentară 9)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1672409823998

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1685089847048

Achiziția instrumentarului Oftalmic și consumabile întru realizarea programului special „Tratament operator pentru cataracta” conform necesităților IMSP SR Ungheni (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1686912146906

Achizitia Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS SPITALUL DE STAT pentru anul 2023 (listă suplimentară 17)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1675699802351

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1684503781983

Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1684504162285

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664984573505

Achiziționarea centralizată de Consumabile de Laborator Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

Rg02-1377 din 12.04.2023

Dare de seamă 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1690298599299 

Achiziția consumabile pentru aparatul facoemulsificator ,,Centurion” pentru anul 2023, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1681223734926 

Achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP AMT Botanica (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1682608844591

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1678893907083

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” (listă suplimentară 6)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1681300383714

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2023 (repetat 2)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1684830481360

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 16)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1682681465146

Achiziția instrumentalului Oftalmic și consumabile întru realizarea programului special „Tratament operator pentru cataracta” conform necesităților IMSP SR Ungheni (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1675957024634 

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1682608841200

Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023 (repetat)

Rg02-1897 din 05.07.2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1684832476582

Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1683810346256

Achiziționarea dispozitivelor de protezare pentru urechea medie și de transmitere osoasă conform necesitărilor IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1675849186887

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1682595620330

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanță de tip A2) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei și IMSP SCM SF. Arhanghel Mihail (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1680878310620 

Achiziționarea ULTRASONOGRAF pentru investigații generale, cardiovasculare si musculoscheletale cu obținui de plastografie, inclusiv in pediatrie. Performanta Înaltă

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1677853329820 

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2023 (repetat)

Rg02-1321 din 04.04.2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1679415660800

Achiziționarea cimentului ortopedic conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023
(repetat3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1681137184449 

Achiziția instrumentalului Oftalmic și consumabile întru realizarea programului special „Tratament operator pentru cataracta” conform necesităților IMSP SR Ungheni 

Dare de seamă 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1669390812086

Achiziționarea consumabile, implanturi neurochirurgicale și instrumentar medical pentru serviciul Neurochirurgie conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1658824093881

Achiziţionarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Rg02-554 din 24.01.2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1665054949303

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 19)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1673610957270

Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023

Rg02-1248 din 23.03.2023

Rg02-1294 din 29.03.2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1678461123966

Achiziția Dispozitivelor medicale (sondă endocavitară) conform necesităților IMSP CS Cantemir (listă suplimentară 7)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664984002525 

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1677597931130

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (listă suplimentară 4)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1680261298039

Achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP CS Leova (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1677598501007

Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 5)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1678441036037

Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților MSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1679414140869

Achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă cod generic 300200) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Căușeni „Ana şi Alexandru” (listă suplimentară 8)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1677598960876

Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1678194360714

Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1680182384523

Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1679989321198 

Achiziţionarea produselor necesare tratamentului nutritiv al pacienţilor cu Fenilcetonurie și bolilor aliate în scopul realizării Programului Național „Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2023, repetat 3


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1666167332209

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023

Rg02-1178 din 14.03.2023

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1678193362324

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1680165185579 

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanță de tip A2) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei și IMSP SCM SF. Arhanghel Mihail


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1679983442650 

Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1678440380675 

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale și parafarmaceutice conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664977895336

Achiziționarea centralizată de Materiale de Sutură Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664979956908

Achiziționarea centralizată de Consumabile pentru Dispozitive Medicale de tip deschis Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664984002525 

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023

Rg02-1531 din 13.05.2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1678977632180

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023 (repetat 4)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1675350318911 

Achiziţionarea centralizată a REAGENȚILOR (Bio+Imuno+Hem) conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023- REPETAT

Dare de seamă

Dare de seamă partea II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1675256725820

Achiziționarea consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664985478033

Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1677763899096 

Achiziționarea consumabile medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1676645057596

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664980609908

Achiziționarea centralizată de Consumabile medicale Lista Suplimentară conform necesităților IMSP pentru anul 2023

Rg02-1305 din 31.03.2023

Rg02-1528 din 13.05.2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1676473562101

Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 02/DM din 22.03.2023

Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) (Repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1676644015048

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1678193965752 

Achiziționarea cimentului ortopedic conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1675411560798 

Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023-REPETAT

Dare de seamă


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 01/DM din 20.03.2023 

Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1675349112366

Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1676553791345

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023 (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663342194003

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023

Rg02-5037 din 07.12.2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663080236847

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1674661176158

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2023 (repetat) 

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1672407007150 

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1673945498672

Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023

Rg02-1248 din 23.03.2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1676966027819

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1673945498672 

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664982932414

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1676035672896

Achiziționarea parafarmacie și dezinfectanți, necesare tratamentului holerei în scopul realizării Programului Special “Combaterea maladiilor rare” pentru anul 2023

Dare de seamă 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1667561735358

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 21)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1676472076668

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023 (repetat 2)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664978976714

Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1658844203250 

Achiziţionarea centralizată a instrumentarului medical (chirugical) conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Rg02-762 din 17.02.2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1669387189083

Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1666332525280

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2023

Dare de seamă 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1660818598501

Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023

Rg02-557 din 24.01.2023

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662647101714

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2023

Dare de seamă 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664982013464

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta TREIME, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1661774689659 

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2023

Dare de seamă 

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1670485813759

Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662536410242

Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1667559084392

Achiziționarea consumabile medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1668064857335

Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2023

Dare de seamă I

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1673606731289 

Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023 (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664983425398

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1665583572774

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1669991809933 

Transportului sanitar conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui și IMSP Spitalul Raional Sângerei pentru anul 2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662536410242 

Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023

Rg02-463 din 12.01.2023

Rg02-568 din 25.01.2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1660134456813

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 14)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1660133788051

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1667576947902

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 23)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1668785127063

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023(repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663341557614

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie și articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie conform necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023

Dare de semă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1- MD-1664535414007 

Achiziționarea consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP Institutului de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1669651206103 

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei pentru anul 2022 (listă suplimentară 25)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1668771075240 

Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1668438668295

Achiziția Dispozitivelor medicale (Tomograf Computerizat Ortopedic), conform necesităților Direcției Generale Asistență Medicală și Socială (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1660134456813

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 14)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663335090661

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)

Dare de seamă 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1667579926939

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B ) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, IMSP SCM ”Gheorghe Paladi” și IMSP SCM ”Arhanghelul Mihail” (repetat 4)

Rg02-573 din 26.01.2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1669650742799

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Florești pentru anul 2022 (listă suplimentară 24)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1667554412830

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 22)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1659013693951

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

Rg02-548 din 23.01.2023

Dare de seamă partea I

Dare de seamă partea II

Dare de seamă partea III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662557720207

Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1659680065321

Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Dare de seamă partea I


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1658823517865

Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator – biochimie conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1658754515985

Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Dare de seamă 

Dare de seamă partea II

Dare de seamă partea III

Dare de seamă partea IV


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1659012898778

Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

Rg02-5215 din 22.12.2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1668784559971

Achiziționarea Serviciilor de colectare, tratare, transportare și eliminare finală a deșeurilor solide și lichide rezultate din activitatea medicală conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1666102813918

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1660134456813

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 14)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662558388285 

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023

Rg02-5303 din 30.12.2022 Scrisoare de reevaluare

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663165406179 

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023

Dare de seamă 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1660133788051

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662560844952

Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1665122329614

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1666256293301

Achiziționarea reactivilor întru realizarea Programului Național de Transplant 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662133727713

Achiziția Testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere și la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662475286230

Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2023

Dare de seamnă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Rg02-5128 din 15.12.2022 privind reevaluare lot 54

Lista de distribuție

Dare de seamă partea I

Dare de seamă partea II

Dare de seamă partea III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1658727450495

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Dare de seamă 

Dare de seamă II

Dare de seamă III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662554616575

Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1667916290369 

Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663222957295 

Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1661524054756 

Achiziționarea Sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză pentru necesitățile Serviciul medical al MAI (cod generic)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1661514529391 

Achiziționarea seturilor de teste FOBT pentru depistarea sângelui ocult în mase fecale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1666958947679

Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664351737764

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1656677828975

Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 9)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1664455088763 

Achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMSP SCM Gheorghe Paladi (repetat3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662132281279

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1661350693832

Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Transplant pentru anul 2023


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1660312121080 

Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/018 din 12.10.2022

Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru perioada octombrie-decembrie 202


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662041671666

Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662733834795

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 6)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1656676449424

Dispozitive medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663222957295

Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1657890133089

Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663325608338

Achiziționarea consumabilelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 9)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1662385224060

Achiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea Programului Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1657886222376

Achiziţionarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităţilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1662124713884

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 18)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1660312121080

Achiziționarea Dispozitivelor medicale ( Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1657204586998 

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 4)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1653490015179 

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 5)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1656677250773

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 8)


Rezultatele Negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr.  16/DM  din 07.09.2022

Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul  Mamei și Copilului pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1658839484505

Transport sanitar (ambulanțe de tip B 4×4)conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMSP SCM Gheorghe Paladi (repetat)

Rg02-2851 din 09.09.2022

Rg02-2853 din 09.09.2022

Rg02-2854 din 09.09.2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1655881859284

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 7)

Rg02-2804 din 02.09.2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1651215966709

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 6)

Dare de seamă


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP14/DM  din 22.08.2022

Achiziționarea materialelor de sutură, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2022

Dare de seamă 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1658217322592

Achiziționarea endprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-16566764494 

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1657892238583 

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, teste și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 6)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1657636869337

Dispozitivelor medicale (Stației de producere a oxigenului medical) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (repetat 3 )


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644250359768

Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, pentru anul 2022 (listă suplimentară 2)

Rg02-1897 din 04.07.2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1653715182924

Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1651847965407

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Lista de distribuție (actualizat 23.09.2022)

Link-ul pentru descărcarea contractelor

Rg02-2963 din 23.09.2022

Dare de seamă


Rezultatele Cerererii ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1658926517269

Achiziționarea medicamentului Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg/ml pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022, repetat 3


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1659363059132

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 4)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1654178054984

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022 (repetat)

Lista de distribuție 

Link-ul pentru descărcarea contractelor

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1649237073876

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă

Lista de disribuție


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1655998693868

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1651848654885

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Lista de distribuție

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1654005774505

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Negocierii fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 13/DM din 21.07.2022

Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1657277901485

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1657204084042 

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 5)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1648707767984

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1621594090716

Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Trautomatologie și Ortopedie pentru anul 2021-2022

Dare de seamă I


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1652777436157

„Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023”


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1654176182757

Achiziția dispozitivelor de protezare pentru urechea medie și de transmitere osoasă conform necesitărilor IMPS Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga, pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1653993759621

Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP12/DM din 07.07.2022

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 4)

Lista de distribuție

Link-ul pentru descărcarea contractelor

Rg02-2028 din 19.07.2022

Dare de seamă

Lista de distribuție (actualizat 23.09.2022)

Link-ul pentru descărcarea contractelor (01.08.2022)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1654006644605 – ANULATĂ

Dispozitivelor medicale (Stației de producere a oxigenului medical) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Trautomatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (repetat)

Rg02-1946 din 11.07.2022

Rg02-1958 din 12.07.2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1653554997398

Servicii de mentenanță corectivă a Portalului certificatelor de concediu medica

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1652193203625

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei, întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei, pentru anul 2022 (repetat)

Rg02-2855 din 09.09.2022

Dare de seamă 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1655880019735

Achiziţionarea dispozitivelor medicale (testelor) pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 4)

Rg 02-1949 din 11.07.2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1639072856218

Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2022

Rg02-1870 din 30.06.2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1651214697596

Achiziționarea de Endoproteze individuale oncologice modulare șold și genunchi, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022 (repetat)


Rezultatele Negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP11/DM din 24.06.2022 

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat3)

Rg02-1857 din 29.06.2022

Rg02-1887 din 01.07.2022

Lista de distribuție

Dare de seamă

Dare de seamă II

Dare de seamă III

Dare de seamă IV

Lista de distribuție (actualizat 01.08.2022)

Lista de distribuție (actualizat 23.09.2022)

Link-ul pentru descărcarea contractelor

Link-ul pentru descărcarea contractelor (actualizat 01.08.2022)

Rg02-2025 din 19.07.2022

Dare de seamă V


Rezultatele Negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 08/DM din 23.05.2022

Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” pentru anul 2022 (repetat 3 ), Nr. NFP 08/DM din 23.05.2022

Rg02-1471 din 25.05.2022

Dare de seamă


Rezultatele Negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 05/DM din 06.05 2022

Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 (repetat ), nr. NFP 05/DM  din 06.05.2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1653052276101

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1653468671125

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT 4)

Dare de seamă

Dare de seamă II

Lista de distribuție

Link-ul pentru descărcarea contractelor 

Lista de distribuție – actualizat 29.07.2022

Lista de distribuție – actualizat 17.08.2022

Lista de distribuție – actualizat 13.09.2022

Link-ul pentru descărcarea contractelor – actualizat 29.07.2022

Dare de seamă III

Dare de seamă IV


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637327903323

Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,, Timofei Moșneaga” Și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1645544349372

Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2022 (listă suplimentară 1)

Rg02-1615 din 15.06.2022

Dare de seamă

Dare de seamă partea II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1649083580289

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă

Dare de seamă II

Dare de seamă III

Lista de distribuție

Link-ul pentru descărcarea contractelor

Lista de distribuție actualizată la data de 23.09.2022

 


Rezultatele Licitației Publice nr.  ocds-b3wdp1-MD-1637662036151

Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 10/DM din 01.06.2022

Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629541303631

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1653050230290

Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1649077003762

Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1651213449314 

Achiziționarea consumabilelor pentru serviciu aritmologie (electrocardiostimulare), conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644250744940

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Spitalul Clinic de Trautomatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă suplimentară 3)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637668384540 

Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

Rg02-1245 din 15.04.2022

Rg02-1271 din 21.04.2022

Dare de seamă

Rg02-1618 din 16.06.2022


Rezultatele Negocierei fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 09/DM din 24.05.2022

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Negocierei fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 08/DM din 23.05.2022

Achiziționarea сопsumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională сопfоrm necesitiilor IMSP Spitalul Crini. Republican „Timofei Moșneaga”репtru апul 2022 (repetat 3)

Rg02-1175 din 26.05.2022


Rezultatele Negocierei fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 07/DM din 18.05.2022

Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1645278473170

Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Negocierei fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP06/DM din 16.05.2022

Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022 (repetat3 )

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1649062295045

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 3 )

Rg02-1931 din 07.07.2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1648821478095

Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Negocierei fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 03/DM din 03.05.2022

Privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” pentru anul 2022 (repetat)

Rg02-1416 din 17.05.2022

Dare de seamă


Rezultatele Negocierei fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 02/DM din 03.05.2022

Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 (repetat)

Rg02-1357 din 11.05.2022

Rg02-1376 din 13.05.2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1648566468763 

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat) 


Rezultatele Negocierei fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 04/DM din 03.05.2022

Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637662634381

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022

Dare de seamă

Dare de seamăpartea II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1648562411010

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 3)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641974893215

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637321868736

Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644317857296

Teste pentru detectarea SARS-CoV-2 conform necesităților instituțiilor beneficiare, pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1648224666100

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT 3)

Lista de distribuție

Rg02-1467 din 25.05.2022

Dare de seamă

Dare de seamă partea II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1638547510009

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2022 (repetat 3)

Dare de seamă

Lista de distribuție


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641890776399 

Achiziţionarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641913557981

Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)

Rg02-1739 din 21.06.2022

Dare de seamă

Dare de seamă partea II

Dare de seamă III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641389320096

Achiziționarea centralizată de consumabile oftalmologice (listă suplimentară), conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022 (REPETAT)

Lista de distribuție


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1640930785791 

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat)

Rg02-1557 din 08.06.2022

Dare de seamă

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629366512702

Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabilelor întru realizarea Programului Național de Transplant 2022

Dare de seama


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628853546170

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022

Rg02-740 din data de 22.02.2022

Rg02-1058 din data de 14.03.2022

Rg02-755 din data de 23.02.2022

Dare de seamă partea I

Dare de seamă partea II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644240963764

Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629808869323

Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628866063582

Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2022

Lista de distribuție

Contract model

Rg02-1237 din 14.04.2022

Rg02-1466 din 25.05.2022

Dare de seamă

Dare de seamă partea II


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1637668853205

Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”pentru anul 2022  

Rg02-1122 din 23.03.2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1638946035141

Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (REPETAT)

Rg02-1100 din18.03.2022

DARE DE SЕАМĂ


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1644406528427

Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat)

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1640945388666

Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1631874649675

Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 

Rg02-1088 din 16.03.2022

DARE DE SЕАМĂ


Rezultatele Negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nr. 01 DM din 07.03.2022

Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) în contextul situației de urgență pentru anul 2022

Lista de distribuție seringă

Lista de distribuție bandaj

Rg02-1101din 18.03.2022

Rg02-1072 din 15.03.2022

Lista de distribuție sisteme de perfuzie

Rg02-1168 din 30.03.2022

Dare de seamă partea I

Dare de seamă partea II

Dare de seamă partea III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641386480349

Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator – biochimie conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)

Rg02-746 din 22.02.2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628853546170

Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022  

Rg02-740 din 22.02.2022

Rg02-755 din 23.02.2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1643990746459

Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere conform necesităților pentru anul 2022 (REPETAT)

Rg02-1158 din 28.03.2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628088765819

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022

Lista de distribuție

Contract model

Rg02-1175 din 31.03.2022

Dare de seamă

Dare de seamă partea II

Dare de seamă partea III

Dare de seamă partea IV

Dare de seamă partea V


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1643813922770

Achizitionarea Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de singe


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1636102483031

Achiziția Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629372471464

Achiziţionarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641982380906

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022 (repetat 3 ) 


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1641982380906

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare – ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022 (repetat 3 )


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1635779759175

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)

Rg02-920 din 09.03.2022

Rg02-1148 din 25.03.2022

Dare de seamă partea I

Dare de seamă partea II

Dare de seamă partea III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629275333205 

Achiziţionarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Rg02-4389 din 17.12.2021

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа I)

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа II)

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа III)

Rg02-1061 din 14.03.2022Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628168719311 

Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Rg02-4440 din 23.12.2021

Rg02-783 din 02.03.2022

Lista de distribuție

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа I)

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа II)

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа III)

DARE DE SЕАМĂ (раrtеа IV)


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628235516302 

Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator – biochimie conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Rg02-4248 din 06.12.2021

Dare de seamă partea a II-a

Dare de seamă partea a III-a

Dare de seamă partea a IV-a


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628856219002 

Achiziționarea centralizată de consumabile oftalmologice (listă suplimentară), conform necesităților IMSP – beneficiari pentru anul 2022

Rg02-4057 din 22.11.2021


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628162883392 

Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2022

Lista de distribuție

Rg02-1115 din 22.03.2022

Rg02-4102 din 24.11.2021

Dare de seamă partea II

Dare de seamă III


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1628083880120

Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022

Rg02-3819 din 26.10.2021

Rg02-3236 din 13.10.2021

Date privind înregistrarea contractelor (31.01.2022)

Lista de distribuție

Date privind înregistrarea contractelor (07.02.2022)

Rg02-778 din 28.02.2022

Dare de seamă partea III

Dare de seamă partea IV


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1627908488595

Achiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea Programului Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1625668760315

Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare în testările imunohematologice a sângelui pacienţilor-recipienţi de componente sanguine şi compatibilizarea sanguină pretransfuzională, pentru anul 2022

Rg02-2374 din 11.08.2021

Rg02-2378 din 12.08.2021

Dare de seamă


Rezultatele Licitației Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1629286866654

Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 12, pentru anul 2021

Dare de seamă I

Dare de seamă II


Rezultatele Licitației Publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1623248586245

Achizitionarea DM conform necesitatile IMSP AMT Buiucani

 

ARHIVĂ