LICITAȚII CONSUMABILE

          În scopul eficientizării procesului de achiziționare a reagenților, consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb și dezinfectanților, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a emis o Circulară prin care se solicită prezentarea în regim de urgență (până la data de 20.11.2016) a  necesarului de reagenți, consumabile, accesorii, piese de schimb, dezinfectanți, conform chestionarului plasat pe pagina web a Centrului (www.capcs.md).