INFORMAȚII DE URGENȚĂ

News1

În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice

CIRCULARĂ cu privire la necesarul de reagenți pentru utilajul de tip deschis, pentru anul 2020. 

 

Scrisoare model 

Formular reagenți pentru anul 2020


În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice

CIRCULARĂ cu privire la necesarul de consumabile medicaleconsumabile de laborator și dezinfectanți pentru anul 2020. 

Ordinul CAPCS nr. Rg03-40 din 24.06.2019

Cu privire la aprobarea Listei de consumabile medicale, consumabile de laborator și dezinfectanți ce urmează a fi achiziționate centralizat pentru anul 2020

Scrisoare model 

Formular consumabile medicaleconsumabile de laborator și dezinfectanți pentru anul 2020News1În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice

CIRCULARĂ cu privire la necesarul de dispozitive medicale (Consumabile, dezinfectanți (biodistructivi), reactivi și consumabile de laborator.


News1Ordinul CAPCS nr. Rg03-20 din 21.02.2018

Cu privire la achiziţionarea la nivel instituţional a necesarului de reagenţi, consumabile și dezinfectanţi


News1În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale, departamentale, IMSP Spitale Raionale, Centrelor Medicilor de Familie și Centrelor de Sănătate


News1 În atenția conducătorilor IMSP-urilor