În atenția persoanelor interesate!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, întru
asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în
scopul asigurării concurenței, a publicat pe pagina web
www.capcs.md la rubrica
TRANSPARENȚĂ
https://capcs.md/transparenta/ proiectele caietelor de sarcini întru realizarea
Programelor Naționale pentru anul 2023 din mijloacele financiare ale bugetului de stat, după cum
urmează:
– Achiziționarea formulelor de început și de continuare pentru copii întru realizarea
Programului Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023”
– Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru
realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023”
– Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului
Național de Transplant 2023”
– Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Naţional de
combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2023”
Astfel, intervenim respectuos cu rugămintea de a remite obiecțiile și
propunerile/recomandările pentru fiecare specificație tehnică în parte, inclusiv anonim, pe adresa
electronică
transparenta.capcs@gmail.com

Rg02-2588 din 19.08.2022