În atenția persoanelor interesate!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, întru asigurarea participării pe scară
largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în scopul asigurării concurenței, a
publicat pe pagina web
www.capcs.md la rubrica TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/
proiectele caietelor de sarcini întru realizarea Programelor speciale pentru anul 2023, după cum
urmează:
– Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul
de Cardiologie, pentru anul 2023;
– Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie
(cardiochirurgie) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabile costisitoare pentru cabinetul de cardiologie
intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru
anul 2023;
– Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu
tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023;

– Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de
Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2023;
– Achiziționarea articolelor angiografice și articolelor angiografice neuroradiologice
intervenționale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia
endovasculară conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime pentru anul
2023;

– Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform
necesităților și IMSP Spitalul Clinic Republican, IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP
Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023;
– Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia
fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023;
– Achiziționarea Consumabilelor medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și
morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul
Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023;
– Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie
Intervenționala al IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2023;
– Achiziționarea consumabilelor medicale pentru cardiochirurgie conform
necesităților și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023;
– Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru
electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023.

Rg02-2558 din 17.08.2022