În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice

          Întru asigurarea Instituțiilor Medico–Sanitare Publice (IMSP) cu reagenți, consumabile, accesorii, piese de schimb și dezinfectanți, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a emis un Ordin prin care împuternicește conducătorii IMSP-urilor cu dreptul de a achiziționa, de sine stătător, necesarul pentru trimestrul I al anului 2017, în strictă conformitate cu actele legislative și normative în vigoare din domeniul achizițiilor publice.

          Ordinul poate fi accesat aici.