În atenția conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice!

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a aprobat, prin Ordinul nr. Rg03-24/1 din 08.06.2022, Listele de bunuri și servicii care urmează a fi achiziționate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate pentru anul 2023.