În atenția conducătorilor Instituțiilor medico-sanitare publice

Lista loturilor anulate în cadrul procedurilor de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631874649675 „Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022” și nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1641913557981 „Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)”